Νέα δεδομένα στις αποδόσεις φράουλας

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα πρωτοπόρα γενότυπα

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τον ερχόμενο Νοέμβρη οι πρώτες δημοσιεύσεις με τα αναλυτικά αποτελέσματα του πρωτοπόρου ερευνητικού προγράμματος «Αγροδιατροφή FRAGAGEN», μέσω του οποίου επιλέχθηκαν νέα γενότυπα φράουλας, με ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για τη βελτίωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών και την ενσωμάτωσή τους σε εμπορικά συστήματα παραγωγής.

H σύμπραξη της καινοτόμου εταιρείας έρευνας στη γεωργική παραγωγή της Δυτικής Ελλάδας Berryplasma World ΕΠΕ και του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, απέδωσε τελικά καρπούς, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη δημιουργία νέων εγχώριων ποικιλιών, ελεύθερων, χωρίς δικαιώματα προς ξένους οίκους και αποκλεισμούς-περιορισμούς από συγκεκριμένες αγορές.

Η Berryplasma, η οποία από το 2012 ασχολείται δυναμικά και στοχευμένα με την ανάπτυξη και βελτίωση γενότυπων φράουλας, θα μπορεί να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, ώστε να συνεχίσει και να επεκτείνει το πρόγραμμα βελτίωσης και δημιουργίας νέων ποικιλιών για τη σταθεροποίησή της στις ήδη υπάρχουσες αγορές, αλλά και την κατάκτηση νέων.

Όπως επεσήμανε στην «ΥΧ» ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης των στοιχείων και οι πρώτες δημοσιεύσεις με τα αναλυτικά αποτελέσματα αναμένονται τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ξεκινά και το δεύτερο πρόγραμμα

Την ίδια ώρα, προς υλοποίηση βρίσκεται και το δεύτερο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Φαρμακευτικής), που αφορά την ανάπτυξη νέων ποικιλιών φράουλας βελτιωμένων ως προς το άρωμα και τη γεύση χρησιμοποιώντας χημικούς και γενετικούς δείκτες. Το νέο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο και το οποίο έχει ως στόχο να δώσει ένα προϊόν αναβαθμισμένο σε γεύση και άρωμα, διευκολύνοντας τους παραγωγούς να εισέλθουν σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή.

Όπως αναφερόταν στην πρόσκληση, στόχος του έργου είναι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες χημικές και γενετικές αναλύσεις και καλλιεργητικές πρακτικές, να προχωρήσουν στην αξιολόγηση και εύρεση γονοτύπων με υψηλή παρουσία αρωματικών ουσιών, χαμηλή περιεκτικότητα σε οξέα και ικανοποιητική συγκέντρωση σακχάρων, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια ποικιλία υψηλού παραγωγικού δυναμικού, που ταυτόχρονα θα είναι προσοδοφόρα για τον παραγωγό και ελκυστική για τον καταναλωτή. Επιπλέον στόχος είναι η εύρεση μοριακών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στη διάκριση των γονοτύπων και στην υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.