Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων

Πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων προσφέρονται μέσω του προγράμματος Agrifood Exports 360°. Συγκεκριμένα, στόχος του είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους ουσιαστικές γνώσεις, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές στον χώρο των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Μέσα από στοχευμένη και εξατομικευμένη γνώση, το πρόγραμμα αυτό απαντά στις ανάγκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων που απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξαγωγική προετοιμασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση γύρω από τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, εντός και εκτός ευρωπαϊκών χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αντιληφθούν τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών και θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ. Επίσης, θα αναγνωρίζουν τα κανάλια εισόδου στις αγορές και θα μάθουν για τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους, που περιγράφονται στα συμβόλαια και στις συμφωνίες εξαγωγών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

✱ Ιδιοκτήτες, στελέχη, νέους επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

✱ Αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με αγροδιατροφικά προϊόντα, με λίγη εμπειρία, που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές.

✱ Εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής εξαγωγικού χαρακτήρα. 

✱ Ιδρυτικά και εργαζόμενα μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και αγροτικών συνεταιρισμών με εξαγωγικό ενδιαφέρον.

✱ Σύμβουλοι επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων.

✱ Startups του αγροδιατροφικού τομέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2024 από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Quality Training Label. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.generationag.org.