Νέα παράταση για τις αιτήσεις στο Μέτρο 4.2.1 της Μεταποίησης

Δεύτερη παράταση δίνεται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χ. Κασίμης, η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης παρατείνεται μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2017, ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη παράταση ήταν μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2017.

Δείτε εδώ την απόφαση