Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έργων προκηρύσσει το ATLAS

Το ερευνητικό πρόγραμμα ATLAS, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020», προκήρυξε δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και έργων για τη διαλειτουργικότητα γεωργικών μηχανημάτων, συστημάτων αισθητήρων, ρομποτικών εφαρμογών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων θα είναι ανοιχτή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και σε αγρότες που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι/ες και έχουν έδρα σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι καινοτόμες εταιρείες που θα επιλεγούν, θα λάβουν κεφάλαιο εκκίνησης για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, μέσω του δικτύου διαλειτουργικότητας ATLAS.

Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες ή στους παράγοντες της αγροτικής αλυσίδας και να εστιάζουν στην ενσωμάτωση υπηρεσιών που βασίζονται και επεκτείνουν τη χρήση των περιπτώσεων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Το 2020, το ATLAS υποδέχτηκε 89 προτάσεις στην πρώτη ανοιχτή πρόσκληση και επέλεξε έξι από αυτές για να λάβουν 305.000 ευρώ, ώστε να υλοποιήσουν τις υπηρεσίες τους εντός του δικτύου ATLAS.

Φέτος, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έως 14 επιχειρήσεις χορηγώντας περίπου 52.500 ευρώ ανά περίπτωση. Επιπλέον, όσοι επιλεγούν θα γίνουν μέλη του οικοσυστήματος ATLAS και θα επωφεληθούν από το εκτεταμένο δίκτυο τελικών χρηστών, τους παρόχους υπηρεσιών και τους ερευνητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι 42 μήνες και συμμετέχουν 30 εταίροι από επτά ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Λετονία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του ATLAS.