Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τον αγροδιατροφικό τομέα

xrimatodotika-ergaleia-agrodiatrofi

Ποσό ύψους άνω των 7,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διοχετευτεί στην αγορά τα επόμενα τρία χρόνια με την ενεργοποίηση και επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, που αναμένεται να δημιουργήσουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 22 δισ. ευρώ. Συνολικά, 35 εργαλεία σε επτά τομείς της οικονομίας, θα έχουν ενεργοποιηθεί έως τα μέσα του 2019 –μαζί με αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα– για να ενταχθούν στη συνέχεια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Μόνο για τον αγροδιατροφικό τομέα αναμένεται να διατεθούν 200 εκατ. ευρώ, ενώ για την προώθηση της εξωστρέφειας 530 εκατ. ευρώ. Για την επιχειρηματικότητα, τα χρήματα αναμένεται να ανέλθουν σε 4,3 δισ. ευρώ περίπου, στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος 1,1 δισ. ευρώ περίπου. Για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία αναμένεται να διατεθούν 322 εκατ. ευρώ, στον τουρισμό 510 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο θα ανέλθουν σε 816 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι από το χρηματοδοτικό πακέτο έχει αξιοποιηθεί ή/και συνεχίζεται να αξιοποιείται μεγάλο μέρος του και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το υπόλοιπο.

Αγροδιατροφικός τομέας

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Κατ’ αρχήν, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του προγράμματος μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και για αγρότες, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο εργαλείο αφορά την εγγυοδοσία σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διευκολύνεται η χορήγηση δανείων άνω των 25.000 ευρώ από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το επιτελείο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω αυτού του εργαλείου, το ΠΑΑ μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και, μάλιστα, με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Το τρίτο είναι το εργαλείο συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση καινοτόμων γεωργικών ή μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Επιχειρηματικότητα

Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο που θα είναι διαθέσιμο για νέους αγρότες, νέους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες και νέους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, είναι η παροχή εγγυητικών πράξεων από το ΕΤΕΑΝ, με ανώτατο όριο εγγύησης δανείου έως 80%.

Το παραπάνω αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα χορήγησης δανείων, εγγυήσεων και μικροπιστώσεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων, φορέων και επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, νέων επιχειρηματιών, νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών.

Με την ολοκλήρωση της δράσης «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ, ξεκινά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο θα διαθέσει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων συνολικού ύψους 1,07 δισ. ευρώ. Θα περιλαμβάνει πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων (915 εκατ. ευρώ), εγγυοδοσίας (100 εκατ. ευρώ) και μικροπιστώσεων (50 εκατ. ευρώ), από τα οποία τα 10 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Δημοσιεύτηκε ήδη η πρόσκληση προς τις τράπεζες που θα συνεπενδύσουν και θα υλοποιήσουν τις σχετικές δράσεις. Μέχρι το τέλος του έτους, θα ξεκινήσει η παροχή δανείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 θα κάνει πρεμιέρα και η Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), καθώς στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να ενταχθούν σε αυτήν και τα πρώτα της χρηματοδοτικά προϊόντα, που δεν είναι άλλα από το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

Επενδυτικά σχήματα

Στον τομέα της εξωστρέφειας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο «Προϊόντων Made in Greece» συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 80 εκατ. για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, με σκοπό τη στήριξη ή δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων, την ενίσχυση της ελληνικής εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχημάτων, περιλαμβάνονται και άλλα Ταμεία, όπως:

  • «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου (δημόσιο και ιδιωτικό) ύψους 80 εκατ. για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων, όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση κ.λπ. Το επενδυτικό όχημα θα δημιουργηθεί με τα διαθέσιμα που έχουν επιστραφεί από το πρόγραμμα Jeremie.
  • «Εναλλακτικής Ενέργειας»: Πρόκειται για ένα υβριδικό επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα συνδυάζει εγγυήσεις και συμμετοχές προκειμένου να υλοποιούνται επενδύσεις σε πράσινα και καινοτόμα έργα. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια ενεργειακών υποδομών, ο συνδυασμός εγγυήσεων και επιμέρους συμμετοχής εξασφαλίζει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης χρηματοδότησης όχι μόνο από τραπεζικά ιδρύματα αλλά και από άλλους επενδυτές.

Το μεγαλύτερο, πάντως, χρηματοδοτικό εργαλείο εναλλακτικής ανεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρηματικών ιδεών, με έμφαση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο και είναι ενεργό. Συνολικά, τα κεφάλαια του Ταμείου ανέρχονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ (680 εκατ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, 200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 60 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).