Νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα

food-technology.
-Διαφήμιση-

Προστιθέμενη αξία, αυξημένη απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος και διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των φρούτων και λαχανικών είναι μερικά από τα οφέλη που προσφέρουν νέες μορφές τεχνολογίας κατά την επεξεργασία των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν αρχίσει να βρίσκουν εφαρμογή στην Ελλάδα, είτε σε εμπορικό είτε σε πειραματικό στάδιο, δίνοντας στους παραγωγούς την ευκαιρία είτε να αυξήσουν την απόδοση των προϊόντων τους είτε να συμβάλουν στην εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Τεχνολογίες

Σκοπός των νέων τεχνολογιών είναι να αντικαταστήσουν υπάρχουσες πρακτικές που αναπόφευκτα προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση των φρούτων και των λαχανικών, όπως το τελικό χρώμα, το άρωμα και η γεύση. Ο Δρ. Γεώργιος Κατσαρός, δόκιμος ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», αναφέρει στην «ΥΧ» πως «από τις σημαντικότερες μη θερμικές τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων με δυνητική εφαρμογή στην επεξεργασία φρούτων και λαχανικών είναι τα παλμικά ηλεκτρικά πεδία, το κρυόπλασμα, καθώς και η υπερυψηλή πίεση. Ουσιαστικά, με αυτές τις τεχνολογίες, θέλουμε να εφαρμόσουμε κάτι καινοτόμο και να παράξουμε ένα πιο ποιοτικό προϊόν από αυτό που υπάρχει ήδη στην αγορά, ώστε να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστικό στο εξωτερικό».

Η υπερυψηλή πίεση, όπως αναφέρει ο Δρ. Γ. Κατσαρός, χρησιμοποιείται ήδη στη γραμμή παραγωγής ορισμένων επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος-αλλαντικών, ενώ τελευταία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και για την επεξεργασία χυμών που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από αντίστοιχη ελληνική εταιρεία. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση μικροοργανισμών και ενζύμων, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Η τεχνολογία των παλμικών ηλεκτρικών πεδίων έχει αρκετά οφέλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της απόδοσης σε χυμό φρούτων και λαχανικών. «Υπάρχουν, ήδη, εφαρμογές στο ελαιόλαδο και έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνουν την απόδοσή του από την ελιά στο λάδι. Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως είναι τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα ροδάκινα και τα καρότα. Ο παραγωγός, δηλαδή, μπορεί να ζητήσει να γίνει η επεξεργασία του προϊόντος του με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη απόδοση».

Η τεχνολογία κρύο πλάσμα είναι αυτή που εφαρμόζεται λιγότερο, αν και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. «Θα έχει μεγάλο όφελος στις έτοιμες φρεσκοκομμένες σαλάτες, οι οποίες είναι πηγή τροφοδηλητηριάσεων σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά, η μέθοδος παστεριώνει το προϊόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Με οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία, το προϊόν αλλοιώνεται. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι ένα απλό ξέπλυμα με νερό και διάφορα χλώρια που χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να μειώσουν το μικροβιακό φορτίο. Αντί αυτού μπορείς να εφαρμόσεις την τεχνολογία του κρυοπλάσματος, να επεξεργαστείς την έτοιμη σαλάτα, να μειώσεις το φορτίο, τον μικροβιακό πληθυσμό και να φτάσουν στο εμπόριο με μικρότερο κίνδυνο για τροφοδηλητηριάσεις», αναφέρει ο Δρ. Γ. Κατσαρός.

Οφέλη για τον παραγωγό

«Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν να αποκτήσει το τελικό προϊόν μία προστιθέμενη αξία, αλλά και να αυξηθεί σε μερικές περιπτώσεις η απόδοση από μία πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν», τονίζει ο Δρ. Γ. Κατσαρός. Επιπλέον, η επεξεργασία με αυτές τις τεχνολογίες αυξάνει πολύ τη διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος, οπότε ο παραγωγός μπορεί να στοχεύσει στις εξαγωγές, δημιουργώντας ένα επιπλέον όφελος για τα προϊόντα του.

-Διαφήμιση-