Νέες χρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης για τους ΤΟΕΒ σε Βέροια και Νάουσα

Η συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Ημαθίας αποδίδει καρπούς και προχωρά με βάση το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναγκαίων έργων ανάπτυξης που πραγματοποιούνται μέσω χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων πηγών,  όπως αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πρόκειται για έργα που τέθηκαν σε προτεραιότητα σε συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη με τις διοικήσεις των ΤΟΕΒ της Ημαθίας και προωθήθηκαν μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα νέα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτό είναι:

  • Έργα εξοικονόμησης νερού στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας (προϋπολογισμού 627.436 ευρώ)
  • Έργα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Αράπιτσας  (Κοπανού) Νάουσας (προϋπολογισμού 2.158.699 ευρώ)
  • Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας/ τηλε-ελέγχου διαρροών στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Βέροιας (προϋπολογισμού 2.199.788 ευρώ)
  • Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Δήμου Μέσης δήμου Βέροιας (προϋπολογισμού 1.764.000 ευρώ).