Νέο αίμα στις μεταβιβάσεις Δικαιώματων της Βασικής

Ανανεωτική τάση στα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης
Ανανεωτική τάση στα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
 • Το 31,25% των αποδεκτών είναι ηλικίας έως 40 ετών

 • Τι δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία

 • Ποιοι παραγωγοί προστίθενται στους δικαιούχους του Εθνικού Αποθέματος 2017

Στα χέρια της νέας γενιάς κατευθύνονται τα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις αιτήσεις μεταβίβασης που μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανανεωτική τάση που καταγράφεται είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της αποκλειστικά η «ΥΧ» αποκαλύπτουν πως στο 84,42% των φετινών αιτήσεων, τα δικαιώματα μέχρι τώρα μεταβιβάζονται σε νεότερους αγρότες.

Η διαδικασία άνοιξε στα μέσα Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, αλλά και για λόγους τροποποίησης και ακύρωσης της υποβληθείσας δήλωσης, το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Μέχρι την Τρίτη, 24 Απριλίου, είχαν υποβληθεί στο σύστημα συνολικά 15.483 αιτήσεις, από τις οποίες οι 10.066 είχαν οριστικοποιηθεί. Μόλις στο 15,60% περίπου οι αποδέκτες ήταν μεγαλύτερης ηλικίας από τους μεταβιβαστές, γεγονός που αποτυπώνει την ξεκάθαρη τάση μεταβίβασης των ΔΒΕ προς τη νεότερη γενιά των παραγωγών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι στιγμής, οι περισσότερες μεταβιβάσεις έχουν γίνει από γεωργούς ηλικίας 60 έως 70 ετών, ενώ ακολουθούν οι άνω των 80 ετών σε ποσοστό που αγγίζει το 20%, η γενιά των 70άρηδων σε ποσοστό 18,22%, και οι 50άρηδες (από 50 έως 60 ετών) σε ποσοστό 17,8% περίπου.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πλειονότητα των αποδεκτών είναι παραγωγοί ηλικίας έως 40 ετών σε ποσοστό που φτάνει το 31,25% περίπου, ενώ το 27% περίπου των αποδεκτών είναι ηλικίας από 40 έως 50 ετών.

Τρόποι μεταβίβασης ΔΒΕ

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) μπορούν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.

Ειδικότερα η μεταβίβαση μπορεί να είναι:

 • Οριστική, δηλαδή τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση.
 • Προσωρινή, δηλαδή τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. Σημειώνεται ότι παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα για τα έτη 2014-2018 ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Παρακράτηση

Στη μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των ΔΒΕ έτους 2018 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Παρακράτηση 25% γίνεται και στη «Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη». Από την παρακράτηση εξαιρούνται:

 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.
 • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Στο Εθνικό Απόθεμα οδηγούνται:

 • Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.
 • Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη.
 • Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.
 • Επι δύο συναπτά έτη μη ενεργός γεωργός.
 • Με εθελοντική παραχώρηση του παραγωγού.

Τα ΔΒΕ από το εθνικό απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια (ΠΕ1: Βοσκοτόπων, ΠΕ2: Αροσίμων και ΠΕ3: Μονίμων καλλιεργειών) και η μοναδιαία αξία τους ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωμάτων κατά το έτος ενίσχυσης. Στον πίνακα απεικονίζεται ο Περιφερειακός Μέσος Όρος του έτους 2017 και οι ετήσιες σταδιακές προσαρμογές του.

Πίνακας : Αξία Περιφερειακού Μέσου Όρου

 Περιφέρεια ΔΒΕ

2017

2018

2019

1

235,16

229,83

227,23

2

289,78

283,22

280,01

3

354,19

346,16

342,25

 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο χορηγήθηκαν Δικαίωματα Βασικής Ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 σε 30.935 γεωργούς, συνολικού ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.

Νέα κατηγορία δικαιούχων εθνικού αποθέματος

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», είναι υπό επεξεργασία νέα έκδοση δικαιωμάτων 2017, ενώ το Εθνικό Απόθεμα 2017 περιλαμβάνει διορθώσεις, αλλαγές διοικητικού ελέγχου ΕΑΕ 2017, εκτάσεις ΕΑΕ 2017 αλλά και μία νέα κατηγορία δικαιούχων. Πρόκειται για παραγωγούς που πληρούν το κριτήριο του νέου ή νεοεισερχόμενου γεωργού, και απέκτησαν νέα δικαιώματα από μεταβίβαση το 2016 ή το 2017 μοναδιαίας αξίας μικρότερης από το περιφερειακό μέσο όρο του ΕΑ 2017.

Οι παραγωγοί αυτοί δικαιούνται προσαύξηση στη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων τους έως το περιφερειακό μέσο όρο του ΕΑ. Ποσοστό καθόλου αμελητέο, αφού είναι περίπου το 26% επί του συνόλου της αξία κατανομής του ΕΑ 2017.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress