Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε μια νέα έκδοση της αγροτικής νομοθεσίας μετά το Brexit, στο πλαίσιο μιας ριζικής απομάκρυνσης των επιδοτήσεων από το σύστημα άμεσων πληρωμών της ΚΑΠ, το οποίο συσχετίζει τις πληρωμές με το συνολικό ποσό των εκτρεφόμενων εκτάσεων.

Αντίθετα, η νομοθεσία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι γεωργοί και οι διαχειριστές γης στην Αγγλία θα λάβουν αντ’ αυτού δημόσιο χρήμα για δημόσια αγαθά, όπως καλύτερη ποιότητα αέρα και νερού, υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, βελτιωμένη πρόσβαση στην ύπαιθρο ή μέτρα για τη μείωση των πλημμυρών.

Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει να μετακινήσει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα βήμα πιο κοντά στο «μέλλον στο οποίο οι αγρότες εκμεταλλεύονται την καινοτομία και προστατεύουν το περιβάλλον», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DEFRA).

Στην ανακοίνωση, το υπουργείο προσθέτει ότι η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί ορόσημο και έχει σχεδιαστεί για να δώσει ώθηση στη βιομηχανία μετά από χρόνια «αναποτελεσματικής και υπερβολικά γραφειοκρατικής πολιτικής υπαγορευμένης στους αγρότες από την ΕΕ».