Νέο πλαίσιο εταιρικής συνεργασίας Βουλγαρίας και Παγκόσμιας Τράπεζας

Με διάρκεια από το 2017 έως το 2022

Νέο πλαίσιο εταιρικής συνεργασίας Βουλγαρίας και Παγκόσμιας Τράπεζας

Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε στις 19 Μαΐου το νέο πλαίσιο εταιρικής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, με διάρκεια από το 2017 έως το 2022. Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Σόφια, η συνεργασία αυτή θα δημιουργήσει μεταρρυθμιστική πνοή στη βουλγαρική οικονομία. Στόχος είναι η ενδυνάμωση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, η βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων απασχόλησης των Βουλγάρων, καθώς και η αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πρόκειται να αξιοποιηθούν δύο δανειοδοτικά εργαλεία της τράπεζας, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξ αυτών αφορά την ενίσχυση του Βουλγαρικού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων και το δεύτερο την υποστήριξη του εθνικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.

“YX”