Νέο ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρουμανία – Nωπά φρούτα και ελιές στα κορυφαία προϊόντα

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία (7 Φεβρουαρίου τ.έ.) από την ΕΛΣΤΑΤ., τα οποία και αφορούν στο σύνολο του 2022, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 54.676,4 εκατ. ευρώ (έναντι 39.997,0 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,7%. Παράλληλα η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 93.048,3 εκατ. ευρώ (έναντι 65.457,3 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,2%. Κατά συνέπεια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2022 ανήλθε σε 38.371,9 εκατ. Ευρώ (έναντι 25.460,3 εκατ. Ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,7%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και όσον αφορά στην εξέλιξη του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας κατά το 2022, καταγράφονται τα εξής :

  1. Αξία Εμπορικού Ισοζυγίου

H συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία ανήλθε στο ύψος ρεκόρ των 1.823,4 εκατ. ευρώ (έναντι 1.389,8 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,2%. Παράλληλα η συνολική αξία των εισαγωγών από την Ρουμανία, ανήλθε στο ποσό των 1.026,2 εκατ. ευρώ (έναντι 860,9 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,2%. Κατά συνέπεια το συνολικό ύψος του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου έφθασε επίσης στο ύψος ρεκόρ των 2.849,6 εκατ. Ευρώ (έναντι 2.250,7 εκατ. ευρώ το 2021), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 598,9 εκ.ευρώ ή κατά 26,6%.

Λαμβάνοντας από πλευράς μας υπόψη, τις στατιστικές χρονοσειρές καθώς και την ευρύτερη διαχρονική ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην Ρουμανία, αναφέρονται περαιτέρω τα εξής:

Η Ρουμανία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα επιτυχημένης ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας, καθώς συνδυάζει :

α) Μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο όγκο εξαγωγών. Σημειώνεται ότι από την ανάλυση των στατιστικών χρονοσειρών της δεκαετίας 2012-2022, προκύπτει ότι οι εξαγωγές στην Ρουμανία βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες καθώς, το 2012 είχαν ανέλθει στα 590,9 εκ.Ευρώ, το 2019 υπερέβησαν για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ.Ευρώ, από το 2020 και εντεύθεν η άνοδος είναι αλματώδης (2021/2020 +265,4 εκ.Ευρώ, 2022/2021 +433,6 εκ.Ευρώ, 2022/2020 +699 εκ.Ευρώ), ενώ κατά το 2022 έφθασαν στο 1 δισ. 823,4 εκ. Ευρώ. Παράλληλα από το 2020 η Ρουμανία εισήλθε στον κατάλογο των 10 κυριότερων εξαγωγικών προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα όπου και παραμένει τόσο για το 2021 όσο και για το 2022. Αναλυτικότερα :

Έτος

Αξία Εξαγωγών

(σε Ευρώ)

2012

590,9

2013

618,1

2014

654,1

2015

729,9

2016

769,1

2017

875,0

2018

969,6

2019

1.044,8

2020

1.124,4

2021

1.389,8

2022

1.823,4

β) Μεγάλο ύψος εδώ ελληνικών επενδύσεων (απόθεμα 1,9 δισ.Ευρώ, η Ελλάδα η 8η κυριότερη επενδύτρια χώρα).

γ) Μεγάλο εδώ εγκατεστημένο αριθμό επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων (άνω των 8.000 επιχειρήσεων).

δ) Και παράλληλα, διαχρονικό πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών (σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ρουμάνοι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, κατά το Α’ Εννεάμηνο του 2022 αγγίζουν το 1 εκ.300 χιλ.άτομα).

  1. Προϊόντα – Ανάλυση Εξαγωγών-Εισαγωγών.

α. Ανάλυση Εμπορικού Ισοζυγίου. Όπως προαναφέρθηκε, κατά το 2022, οι ελληνικές εξαγωγές στην Ρουμανία ανήλθαν στα 1,8 δισ.Ευρώ (αύξηση έναντι του 2021 31,2%) ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από την Ρουμανία ανήλθαν στα 1,0 δισ.Ευρώ (αύξηση έναντι του 2021 19,2%). Από την ανάλυση της διάρθρωσης των εξαγωγών-εισαγωγών, προκύπτει ότι όσον αφορά στις εξαγωγές ο κύριος όγκος τους (τα 20 πρώτα εξαγ.προϊόντα, συν.αξία 1 δισ.Ευρώ ή 56% συνόλου) είναι κυρίως : Προϊόντα βιομηχανίας κατασκευών -Χοντρόσυρμα από σίδηρο, Ράβδοι από σίδηρο, Σύρματα από χαλκό, Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο, Ράβδοι από αργίλιο-, Προϊόντα Πετρελαίου -Αέρια πετρελαίου, Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο-, Προϊόντα Χημικής Βιομηχανίας -Λιπάσματα-, Προϊόντα Βιομηχανίας Πλαστικών -Πολυμερή του στυρολίου, Πολυμερή του αιθυλενίου, Πολυμερή του προπυλενίου, Πλάκες-φύλλα-μεμβράνες-ταινίες από πλαστικές ύλες-, Η/Υ, Παιχνίδια για παιδιά, Φρέσκα Φρούτα (Εσπεριδοειδή, Βερίκοκα-κεράσια-ροδάκινα, Φράουλες-Ακτινίδια, Μπανάνες) και παρασκευασμένες Ελιές.

Όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές από την Ρουμανία, ο κύριος όγκος τους (τα 20 πρώτα εξαγ.προϊόντα, συν.αξία 453 εκ.Ευρώ ή 44% συνόλου) είναι κυρίως :

Προϊόντα βιομηχανίας κατασκευών -Σύρματα και καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση, Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα, Μετρητές αερίων-υγρών ή ηλεκτρισμού, Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο, Απορρίμματα και θραύσματα από αργίλιο-, Προϊόντα Πετρελαίου -Λάδια από πετρέλαιο-, Επιβατικά αυτοκίνητα, Προϊόντα Χημικής Βιομηχανίας -Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση,  Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης-, Ορυκτά -Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή-, Προϊόντα Βιομηχανίας Πλαστικών -Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες-, Τσιγάρα-Πούρα, Έπιπλα, Δημητριακά – Καλαμπόκι, Σιτάρι και σιμιγδάλι-, Νερά, Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά, Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί και Προϊόντα αρτοποϊίας-ζαχαροπλαστικής.

β. Ελληνικές Εξαγωγές στην Ρουμανία 2021-2022, 20 κυριότερα προϊόντα σε 4ψήφιο κωδικό.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021

2022

Μεταβολή 2021/2020

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

       ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ     ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1.389.768.278

1.823.416.373

31,20%

7213

Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα

153.813.541

119.449.350

-22,34%

9503

Παιχνίδια

94.148.531

108.379.756

15,12%

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

170.000

106.808.534

62674712%

7408

Σύρματα από χαλκό

100.151.228

105.272.479

5,11%

3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.

27.885.442

78.747.019

182,39%

8471

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών

34.021.240

62.657.255

84,17%

805

Εσπεριδοειδή

49.672.458

52.126.495

4,94%

7214

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα

35.793.504

48.176.571

34,60%

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο

29.538.919

42.894.021

45,21%

3903

Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές

28.632.504

36.467.083

27,36%

3901

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές

22.415.487

29.923.256

33,49%

809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα

17.369.953

29.387.524

69,19%

7606

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm

24.197.156

28.742.013

18,78%

810

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα

17.894.970

27.717.448

54,89%

803

Μπανάνες

17.483.427

27.088.416

54,94%

3102

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

6.448.971

26.250.389

307,05%

7604

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο

20.473.751

22.588.287

10,33%

3902

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

17.769.300

18.558.777

4,44%

2005

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα

23.663.207

17.868.774

-24,49%

3920

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες

17.815.133

16.755.263

-5,95%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα, την σημαντικότερη αύξηση εξαγωγών παρουσίασαν, τα Αέρια Πετρελαίου που από τις 170 χιλ.Ευρώ το 2021 εκτοξεύθηκαν στα 107 εκ.Ευρώ το 2022 και τα Λιπάσματα (τόσο στον κωδικό 3102, που από τα 6,5 εκ.Ευρώ το 2021 ανήλθε στα 26,2 εκ.Ευρώ το 2022, όσο και στον κωδικό 3105, που από τα 27,9 εκ.Ευρώ το 2021 ανήλθε στα 78,7 εκ.Ευρώ το 2022).

γ. Ελληνικές Εισαγωγές από την Ρουμανία 2021-2022, 20 κυριότερα προϊόντα σε 4ψήφιο κωδικό.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021

2022

Μεταβολή 2021/2020

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

860.009.000

1.026.200.000

19,32%

8544

Σύρματα και καλώδια

38.327.810

44.042.687

14,91%

7204

Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα

9.578.456

39.972.939

317,32%

2402

Τσιγάρα-Πούρα

39.782.581

36.319.104

-8,71%

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

51.090.145

27.663.242

-45,85%

8703

Επιβατικά αυτοκίνητα

20.680.516

25.866.254

25,08%

2202

Νερά

17.685.068

24.558.620

38,87%

104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

25.314.429

23.815.047

-5,92%

9403

Έπιπλα και μέρη αυτών

5.000.036

21.886.544

337,73%

4805

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση

17.539.178

21.409.118

22,06%

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού

12.916.690

19.325.631

49,62%

3402

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια)

10.418.640

18.945.432

81,84%

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

13.775.258

18.733.076

35,99%

4410

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες

12.787.707

18.729.109

46,46%

1005

Καλαμπόκι

31.822.635

18.658.825

-41,37%

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

2.580.337

18.622.991

621,73%

7208

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm

37.377.286

16.699.307

-55,32%

7602

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο

9.287.538

16.268.438

75,16%

1001

Σιτάρι και σμιγάδι

15.895.953

14.430.570

-9,22%

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

10.879.506

13.889.548

27,67%

3923

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες

12.427.570

13.104.768

5,45%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα, την σημαντικότερη αύξηση εισαγωγών παρουσίασαν, το Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή που από τα 2,6 εκ.Ευρώ το 2021 αυξήθηκε στα 18,6 εκ.Ευρώ το 2022, τα Έπιπλα που από τα 5 εκ.Ευρώ το 2021 αυξήθηκαν στα 21,9 εκ.Ευρώ το 2022 και τα Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα που από τα 9,6 εκ.Ευρώ το 2021 αυξήθηκαν στα 40 εκ.Ευρώ το 2022.