Νέοι Αγρότες: Αποφάσεις Aπένταξης στις Π.Ε. Ημαθίας και Θεσσαλονίκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια 18 Αποφάσεις Απένταξης από το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020».

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν τους παρακάτω δικαιούχους:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Γ1ΝΓ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΑΔΑ
  01818 0005919932 ΨΚ8Π7ΛΛ-Κ4Φ
  05520 0005928071 68ΡΦ7ΛΛ-ΒΣΣ
  09169 0005930265 ΨΤ4Ρ7ΛΛ-9ΞΧ
  10901 0005931194 Ψ2Ι27ΛΛ-429
  15747 0005932498 Ω8ΚΚ7ΛΛ-Σ3Ω
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ1ΝΓ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ ΑΔΑ
  00489 0005933167 ΨΩΕΠ7ΛΛ-84Λ
  07832 0005983193 ΨΒΝ27ΛΛ-81Ι
  10369 0005983087 9ΙΦ07ΛΛ-ΖΘ8
  11414 0005967384 ΨΒΛ97ΛΛ-ΔΓΧ
  11493 0005919901 66927ΛΛ-53Ο
  11505 0005960590 9ΘΕ87ΛΛ-9Ε9
  11507 0005961061 Ψ0Ψ07ΛΛ-5ΕΙ
  11575 0005967452 93477ΛΛ-Υ7Ε
  12148 0005966981 ΨΣΖ27ΛΛ-ΗΩΨ
  13410 0005965823 6ΛΒ07ΛΛ-ΥΦΕ
  13451 0005966134 ΨΩΡ07ΛΛ-ΨΕΠ
  13584 0005968909 Ψ4ΡΝ7ΛΛ-Ξ3Κ
  13968 0005944613 ΨΝΠ47ΛΛ-7Α3

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ (τηλ. 2313-330394) και τις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.