Νέοι Αγρότες: Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα εντάξεων της Κρήτης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται σε δεύτερη φάση, του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 260 νέοι δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 9.920.000,00 ευρώ. Συνολικά έχουν ενταχθεί 1.726 δικαιούχοι, δημοσίας δαπάνης 67.095.000,00 ευρώ.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/ (Ενότητες: Ενημέρωση-Ενημέρωση Αγροτών-Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης, έχει ζητήσει με έγγραφη επιστολή, την εκχώρηση επιπλέον ποσού 27.452.500,00 ευρώ, για την ένταξη 733 νέων υποψηφίων (επιλαχόντων), οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος πλην όμως δεν επαρκούν τα χρήματα για την ένταξή τους.