Νέοι Αγρότες: Οι δικαιούχοι σε Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα

Σε 4 περιφέρειες αναρτήθηκαν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των δικαιούχων του μέτρου των Νέων Αγροτών. Οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας είναι οι πρώτες που υπογράφουν την ένταξη πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ηςπρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε:

  • 30.595.000 ευρώ στη Στερεά Ελλάδα
  • 47.357.500 ευρώ στη Δυτική Ελλάδα
  • 41.487.500 ευρώ στη Θεσσαλία
  • 31.882.500 ευρώ στη Δυτική Μακεδονία.

Σταδιακά αναμένεται η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης και στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Δείτε εδώ τις αποφάσεις, και με τους πίνακες των δικαιούχων:

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία