Νέοι Αγρότες: Στη δημοσιότητα οι Τυπικές Αποδόσεις για τη νέα πρόσκληση

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΥΠΑΑΤ τον αναλυτικό πίνακα με την Τυπική Απόδοση ανά καλλιέργεια και εκτροφή στο πλαίσιο της επικείμενης 3ης πρόσκλησης για την Εγκατάσταση των Νέων Αγροτών. Ο αναλυτικός πίνακας έρχεται λίγο μετά την προδημοσίευση της βαθμολογίας και τις διευκρινήσεις που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές σε μελετητές και υπαλλήλους της ΔΑΟΚ.

Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τα προϊόντα (ανά είδος και ποικιλία) με βάση τον κωδικό ΟΣΔΕ και την αντίστοιχη τυπική απόδοση. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να βρουν  τις Τυπικές Αποδόσεις ανά εκτάριο ανά καλλιέργεια ή ανά ζώο, ενώ προσδιορίζονται οι προτεραιότητες του ΠΑΑ, όπως:  Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές, Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ή/και Οπωροκηπευτικά ή/και Ανθεκτικά στην Κλιματική Αλλαγή ή/και Αιγοπροβατοτροφία κα.

Υπενθυμίζεται ότι το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη ως τυπική απόδοση πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των,

α) 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

β) 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

γ) 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

δ) λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτημα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Σημειώνεται ότι στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα με την Τυπική Απόδοση