Νέοι Αγρότες: O τελικός πίνακας με τους δικαιούχους για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η «Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας o πίνακας με τα αποτελέσματα περιλαμβάνει 1468 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 53.925.000,00€.

Επίσης, Πίνακα 311 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων.

Τέλος, Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα