Νέος Αναπτυξιακός: Με στοχευμένες παρατηρήσεις ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση

Με αιχμές για την εξίσωση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, τη διαδικασία πιστοποίησης, αλλά και τα κενά σε επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Οι περισσότερες παρατηρήσεις του κόσμου επικεντρώθηκαν στο α’ μέρος του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις που διατρέχουν το σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων που θα υπαχθούν στα επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

Πιστοποίηση από αξιολογητή;

Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το άρθρο 17 (παράγραφος 5) σχετικά με την έκθεση πιστοποίησης που θα πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά τις αιτήσεις υπαγωγής. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117».

Όπως εξηγούν οι πολίτες, πρόκειται για μια «επικίνδυνη διάταξη, που θυμίζει άλλες εποχές», καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν το εξής οξύμωρο: Να δίνει πιστοποιητικό ένας αξιολογητής; «Αυτοί που εκπονούν θα πρέπει να συνεργαστούν με αυτούς που αξιολογούν; Είναι δυνατόν να ισχύσει κάτι τέτοιο;» αναρωτιέται κάποιος. «Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ολιγοπώλιο» σημειώνει άλλος πολίτης, προσθέτοντας ότι «δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού των οικονομολόγων που δεν είναι μέλη του Επιμελητηρίου, μηχανικών ή ακόμα και ιδιωτών άλλων ειδικοτήτων που έχουν την ικανότητα να καταθέσουν φάκελο στον Αναπτυξιακό Νόμο».

Περιφέρειες και ΠΣΚΕ

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο επισημαίνουν οι πολίτες, αφορά την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειών. «Δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό ώστε πραγματικά να αξιολογήσουν σε άμεσο χρόνο τους επενδυτικούς φακέλους που υποβάλλουν οι επενδυτές στις περιφερειακές υπηρεσίες», σημειώνει κάποιος. Κάποιοι στηλιτεύουν δε και τα προβλήματα του ΠΣΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα λειτουργεί με Internet Explorer!

Αγροδιατροφή

Από τη δημόσια διαβούλευση δεν έλειψαν και τα σχόλια για τον πρωτογενή τομέα. «Για ποιον λόγο εξαιρούνται οι μεμονωμένοι αγρότες που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες;» αναρωτιέται κάποιος. Και εξηγεί ότι «σε πολλούς ορεινούς δήμους δεν είναι εύκολο να κάνουν οι αγρότες ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις κ.λπ. Στερούνται έτσι τα ευεργετικά αποτελέσματα του αναπτυξιακού».

Κάποιος άλλος πολίτης σημειώνει ότι «το ποσοστό του 45% για το μέγιστο ύψος επένδυσης των κτηριακών εγκαταστάσεων για τις επενδύσεις στη μεταποίηση και στην αγροδιατροφή, πρέπει να αυξηθεί στο 60%, καθώς πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν σε κτηριακές εγκαταστάσεις», ενώ καταγράφονται παρατηρήσεις και για τους επιλέξιμους τομείς του κλάδου. «Τα πλέον πετυχημένα επενδυτικά σχέδια στο εξωτερικό είναι όσα συνδέουν την παραγωγή γεωργικών προϊόντων με την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση», αναφέρει ένας πολίτης, υπογραμμίζοντας ότι ο όρος «γεωργικά» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «τον ευρύτερο “αγροτικά”, ώστε να περιλαμβάνονται και τα κτηνοτροφικά προϊόντα».

Άλλος πολίτης εξηγεί ότι θα πρέπει να γίνει συγκεκριμενοποίηση των επιλέξιμων δαπανών στον πρωτογενή τομέα. «Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει συζήτηση για απόρριψη δαπάνης γεωργικού ελκυστήρα, ο οποίος τεκμηριώνεται ως όχημα και απορρίπτεται» σημειώνει. Και προσθέτει: «τα θερμοκήπια που δεν διαθέτουν έγκριση Τύπου εξαιρούν γεωγραφικά τμήματα της χώρας, στα οποία η αγροτική οικονομία στηρίζεται. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να ενταχθούν με συγκεκριμένες διαδικασίες, που εφαρμόζονται σε άλλα προγράμματα, π.χ. Σχέδια Βελτίωσης».

Αναφορές γίνονται και για τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. «Θα ήταν σημαντικό τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές να προστεθούν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων», αναφέρεται.

Επιχειρήσεις

Πολλοί χαρακτηρίζουν ως αρνητική την εξίσωση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. «Θα πρέπει να γίνει διάκριση ως προς τη μορφή ενίσχυσης μεταξύ μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να εξισώνονται με τις μεγάλες. Θα πρέπει στις μεσαίες επιχειρήσεις να δοθεί και το κίνητρο της επιδότησης», σημειώνει κάποιος.

«Θεωρώ άδικο να αντιμετωπίζονται όλες οι μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιούνται, με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα είδη των ενισχύσεων που λαμβάνουν. Αντιμετωπίζονται δηλαδή το ίδιο και εξαιρούνται και οι δύο του κινήτρου της επιχορήγησης, μια μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον Έβρο και μια που δραστηριοποιείται στην Αττική», αναφέρει κάποιος άλλος.

Τέλος, παρατηρήσεις υπάρχουν και για το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων (Άρθρο 15). «Θεωρώ ότι το ελάχιστο ύψος των 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και των 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επωφεληθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο μικρότερες επιχειρήσεις με πιο μικρά, αλλά αποτελεσματικά επενδυτικά σχέδια», συμπληρώνει κάποιος άλλος.