Ο νέος φάκελος «Παραγωγικός αγρότης» στην «ΥΧ»

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ηαύξηση της παραγωγικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε χώρας. Παρά τις όποιες πολιτικές ανάπτυξης που εφαρμόζονται τις τελευταίες δεκαετίες, ο βαθμός εξέλιξης της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι χαμηλός. Την περίοδο 2011-2016, για παράδειγμα, η παραγωγικότητα όσων ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, μειώθηκε 2% κατά μέσο όρο το έτος, ποσοστό που αποτελεί την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, μετά την Εσθονία και τη Μάλτα.

Ο βαθμός παραγωγικότητας ενός αγρότη, δηλαδή το προϊόν που παράγει σε μία ημέρα εργασίας, ή από ένα στρέμμα γης για παράδειγμα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι βασικότεροι από αυτούς, με βάση την επιστήμη της αγροτικής οικονομίας, είναι πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες εισροές, πόσο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, εάν δημιουργεί συνέργειες ώστε να διευρύνει τα μεγέθη του και, τέλος, εάν επιφέρει οργανωτικές αλλαγές και βελτιώσεις στη διαχείριση της εκμετάλλευσής του.

paragogikos-agrotisΗ «ΥΧ», από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της, έθεσε τα ζητήματα αυτά στο επίκεντρο. Σήμερα, κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα και δημιουργεί τον οκτασέλιδο φάκελο, με τίτλο «Παραγωγικός αγρότης». Φάκελος που συμπληρώνει την πρόσφατη επέκταση της ιστοσελίδας ypaithros.gr, δηλαδή της πρώτης σε επισκεψιμότητα αγροτικής ιστοσελίδας στην Ελλάδα. Μέσω αυτού, φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, την ορθολογική αξιοποίηση των εισροών, τη νέα τεχνολογία, τη συμβουλευτική, τη γνώση, καθώς και εκεί που όλα αυτά πλέον συγκλίνουν, τις εφαρμογές και τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ειδικά το τελευταίο, όχι μόνο αποτελεί προαπαιτούμενο της νέας ΚΑΠ, αλλά αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η δημιουργία της πρώτης, δημόσιας, μεγάλης αγροτικής πλατφόρμας προκηρύσσεται στην Ελλάδα και αποτελεί το μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα της ψηφιακής εποχής.

Όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νέα εποχή.

-Διαφήμιση-