Ο νέος ΚΑΔ και η επόμενη μέρα για τους παραγωγούς των λαϊκών

Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους στις αγορές

Aπό την πρώτη φάση της καραντίνας και την πρώτη «δόση» των περιοριστικών μέτρων, η έννοια του ΚΑΔ ήρθε για τα καλά στο προσκήνιο.

Η Φωτεινή Μακρή είναι λογίστρια A’ Τάξης από τους Καθενούς Ευβοίας.

Τι είναι όμως ο ΚΑΔ; Με απλά λόγια, είναι ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει κάθε επαγγελματίας και να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητάς του και την εικόνα της επιχείρησής του.

Επίσης, έγινε πολύ λόγος για την κύρια δραστηριότητα και για τις δευτερεύουσες. Κύρια δραστηριότητα είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία μιας μονάδας, δηλαδή έχει μεγαλύτερο τζίρο.

Δεν έχει καμία σημασία αν η κύρια δραστηριότητα είναι διαφορετική από τη δευτερεύουσα, μια και υπάρχει η δυνατότητα να ασχοληθεί κάποιος με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

Η Κατερίνα Κουσουνή– Ρομπόλα είναι λογίστρια Α’ Τάξης- οικονομολόγος από την Κατοχή Μεσολογγίου.

Πρόσφατα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έκανε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας & Θράκης, για τη δημιουργία ενός εξ ολοκλήρου αγροτικού κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) με ενδεικτικό τίτλο «Παραγωγός πωλητής αγροτικών προϊόντων ιδίας εκμετάλλευσης σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» (σχετικό έγγραφο ΔΕΛ ΙΑ 1133680 ΕΞ 2020).

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α1260/2020 (Αριθ. ΦΕΚ: 5296/B’/02-12-2020), με την οποία τροποποιήθηκαν οι κωδικοί δραστηριότητας που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και κατονομάστηκαν σε «παραγωγού» ή «εμπόρου λαϊκών αγορών». Η παραπάνω απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149). Για τον έμπορο είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αλλάξει τον υπάρχοντα ΚΑΔ 47810000 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και να καταχωριστεί στο μητρώο της ΔΟΥ που ανήκει ο 47.81.10.02.

Ο παραγωγός όμως θα πρέπει να έχει δηλωμένη τη γεωργική δραστηριότητα, καθώς και τον νέο ΚΑΔ παραγωγού-πωλητή, με τον οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές.

Πώς γίνεται η αλλαγή ΚΑΔ

Ο παραγωγός μέσω του λογιστή του, θα συντάξει το έντυπο Μ2 (τον πίνακα Γ’ συγκεκριμένα) και θα προσθέσει τον νέο ΚΑΔ με την ένδειξη «έναρξη» και τον παλιό με την ένδειξη «διακοπή».

Στις ΔΟΥ, η αλλαγή ΚΑΔ γίνεται μόνο με την άδεια παραγωγού λαϊκής αγοράς και το έντυπο Μ2.

Παράδειγμα 1

Παραγωγός που δραστηριοποιείται και σε λαϊκές αγορές πουλώντας πατάτες, κρεμμύδια, λάχανα, ντομάτες.

Κωδικοί Δραστηριότητας:

✱ 01.13.12 Καλλιέργεια λάχανων

✱ 01.13.34 Καλλιέργεια ντοματών

✱ 01.13.43 Καλλιέργεια κρεμμυδιών

✱ 01.13.51 Καλλιέργεια πατατών

✱ 47.81.10.01 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνών παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

Κύρια δραστηριότητα είναι μόνο μία και αυτή που έχει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Τα υπόλοιπα θεωρούνται βοηθητική – δευτερεύουσα δραστηριότητα. Χρειάζεται προσοχή, μια και οι κωδικοί με τα μεγαλύτερα έσοδα δηλώνονται και στην ετήσια δήλωση Εισοδήματος Ε3 στην πρώτη σελίδα.

Παράδειγμα 2

Παραγωγός καλλιεργεί φυτά και βότανα και τα πουλάει στις λαϊκές.

Κωδικοί Δραστηριότητας:

✱ 01.19.21 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων

✱ 01.30.10.15 Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών

✱ 01.27.12 Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού

✱ 47.89.10.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

Στα παραπάνω παραδείγματα αναδεικνύεται η διαφορά των 47.81 και 47.89: Ο 47.81 είναι για τρόφιμα, ποτά και καπνό, ενώ ο 47.89 περικλείει άλλα είδη, πέραν των τροφίμων, ποτών και καπνού.

Άλλο παράδειγμα καλλιέργειας που πωλείται στις λαϊκές και περικλείεται στον 47.89 είναι και ο πρωτογενής ΚΑΔ 01.28.3 «Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στη φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς». Ακόμα ένας επίκαιρος, λόγω εορτών, είναι ο ΚΑΔ 01.29.2 «Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων» που διατίθενται κομμένα.

Οι υπηρεσίες διακρίνουν τον παραγωγό βάσει των παραπάνω στοιχείων:

✱ Από το ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) του ΥΠΑΑΤ.

✱ Με τους πρωτογενείς ΚΑΔ (είτε κύριο είτε δευτερεύοντα).

✱ Με τη σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

✱ Με την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

Πώς ανέκυψε το πρόβλημα στους παραγωγούς

Στον πρώτο κύκλο της καραντίνας, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19, η ενίσχυση των επαγγελματιών κατά 800 ευρώ είχε δύο παραμέτρους για τους δικαιούχους:

✱ Ο κύριος ΚΑΔ να είναι αυτός των λαϊκών αγορών.

✱ Αν είναι δευτερεύων, να είναι δηλωμένος ως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο Ε3.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτε η μία παράμετρος, ούτε η άλλη ήταν δηλωμένες. Οι περισσότεροι είχαν κύριο κάποιον ΚΑΔ καλλιέργειας και στο Ε3 μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από κωδικό καλλιέργειας. Παρότι οι κωδικοί δραστηριότητας έγιναν πιο εξειδικευμένοι, η προσοχή παραμένει τόσο στην εικόνα του μητρώου (ΔΟΥ και ΥΠΑΑΤ), όσο και στην απεικόνιση στα φορολογικά έντυπα.

Η αλλαγή των κωδικών αφορά μόνο τους ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου λαϊκών και όχι τoν ΚΑΔ των καλλιεργειών. Αυτοί θα πρέπει να υπάρχουν για να δηλώνεται η πραγματική εικόνα δραστηριότητας. Για τις ανανεώσεις των αδειών, για την κατοχύρωση των προϋποθέσεων του κατά κύριου επαγγέλματος αγρότη και για τα αγροτικά προγράμματα, ισχύει ό,τι και πριν. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος κωδικός από μόνος του δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Πίνακας: Οι ΚΑΔ για υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές

47.81.10.01

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνών, παραγωγού – πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.81.10.02

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία – πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού – πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.02

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020