Νίκος Στουπής: «Οι πολλοί να γεύονται τα καλά της επιστήμης και της καινοτομίας, χωρίς φραγμούς πρόσβασης»

υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

-Διαφήμιση-

Συνέντευξη στη Γεωργία Μπόχτη

Γνωστός στο ευρύ κοινό του αγροδιατροφικού τομέα για την επαγγελματική του πορεία, ο γεωπόνος – αγροτοοικονομολόγος και επικεφαλής της Αγροτικής Καινοτομίας, Νίκος Στουπής, ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τα κοινά. Από τη θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κέρδισε τελικά ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο συμμετέχει ενεργά από το 2012, καθώς, όπως εξηγεί, αφορά άμεσα τη ζωή του πολίτη.

Από την εκλογική αναμέτρηση αυτής της Κυριακής δεν θα μπορούσε να λείψει, μιας και θέτει εαυτόν στην ετυμηγορία του λαού της Στερεάς Ελλάδας ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο κ. Στουπής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της «ΥΧ» και απαντά σε τέσσερα σύντομα ερωτήματα για τον ίδιο, αλλά και την αγροτική παραγωγή.

 

Ως γεωπόνος-αγροτοοικονομολόγος, υπηρετώντας την αγροτική ανάπτυξη 30 χρόνια τώρα, έχω όχι μόνο τις δυνατότητες και το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να εμπλακώ και να ασχοληθώ με τον θεσμό της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Πόσο εύκολο είναι να μεταπηδήσει κάποιος από το ελεύθερο επάγγελμα στην πολιτική;

Αν πολιτική είναι να συμμετέχεις και να επηρεάζεις τις κοινωνικές υποθέσεις, πολύ περισσότερο τις τοπικές, οι οποίες αφορούν άμεσα τη ζωή σου, προφανώς και ενδιαφέρει. Ακριβώς εξ επαγγέλματος, ως γεωπόνος-αγροτοοικονομολόγος, υπηρετώντας την αγροτική ανάπτυξη 30 χρόνια τώρα, έχω όχι μόνο τις δυνατότητες και το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να εμπλακώ και να ασχοληθώ με τον θεσμό της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα σήμερα, με τον νέο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, που οι συναινέσεις και οι συνεργασίες ως προαπαιτούμενο της ουσιαστικής της λειτουργίας απαιτούν προγραμματικές συγκλίσεις επί του πραγματικού σχεδίου αντιμετώπισης των υπαρκτών προβλημάτων.

 

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

Περιφέρεια, επαρχία, χωριά. Ύπαιθρος, ζωή και άνθρωποί της. Φύση και περιβάλλον. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αγρότες. Δυνατότητες και δυσκολίες. Και όλα αυτά, σε συνθήκες ανόρθωσης –λίγο μετά τον όλεθρο της κρίσης– και κλιματικής αλλαγής.

 

Πώς συνδέεται η ευφυής γεωργία με την Αυτοδιοίκηση;

✱ Νέο μοντέλο τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα που, μέσω ορθολογικής διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής, επιτυγχάνεις οικονομίες κλίμακας, μείωση κόστους παραγωγής, αύξηση των αποδόσεων και παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν σου, διαβατήριο για εξαγωγές τους, βελτίωση του εισοδήματος, καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

✱ Αειφορική διαχείριση του τοπικού οικοσυστήματος, δυνατότητα ανανέωσής του και βιώσιμη κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

✱ Άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος με μικρό και ανεκτό κόστος, κυρίως οι «πολλοί» –οι αδύνατοι– να έχουν δικαίωμα χωρίς ταξικούς φραγμούς πρόσβασης και δυνατότητες να γεύονται τα καλά της εξέλιξης της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

✱ Δυνατότητες στην ίδια την Αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται το έδαφος, το νερό, τους άλλους φυσικούς της πόρους που αποτελούν πεδία αρμοδιότητας της με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο, εξοικονομώντας πόρους και διευκολύνοντας τη ζωή του παραγωγικού υποκείμενου της γεωργίας. Αρδευτικά έργα και χρήση νερού. Διαχειριστικά σχέδια δασών και οικοτόπων. Διαχείριση βοσκοτόπων κ.λπ.

✱ Έμπνευση και κινητοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού στην έρευνα, την καινοτομία, στη παραγωγή νέας και τη διάχυση της γνώσης, στην ανατροφοδότησή της μέσω της εφαρμογής της στην πράξη, στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, ώστε να είναι μέσα στις εξελίξεις.

✱ Πεδίο γόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο, τον συνεταιριστικό και τον ιδιωτικό τομέα.

✱ Διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων από μεριάς των υπηρεσιών, και βέβαια, δυνατότητες για άντληση περισσότερων πόρων σε έργα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ιδιαίτερα μέσω της νέας ΚΑΠ που στο επίκεντρό της τοποθετεί την ψηφιοποίηση και τη καινοτομία στη γεωργία.

 

Τι σημαίνει για εσάς Στερεά Ελλάδα;

✱ Στερεά της παραγωγής ποιοτικών πιστοποιημένων διατροφικών προϊόντων

✱ Στερεά ισορροπίας της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας

✱ Στερεά Logistics και διαμετακομιστικό κέντρο των αγροτικών προϊόντων της χώρας

✱ Στερεά κέντρο της αγροτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και έρευνας

✱ Στερεά κέντρο προβολής –προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων

✱ Στερεά πρότυπη περιφέρεια διασύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής-μεταποίησης και υπηρεσιών (τουρισμός-πολιτιστικό προϊόν, κουλτούρα-ιστορία-παράδοση)

✱ Στερεά… Υπεροχής!

✱ Στερεά με περιφερειάρχη τον Δημήτρη Αναγνωστάκη