Νηρεύς: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου με σύσταση θυγατρικής

Νηρεύς: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου με σύσταση θυγατρικής

Ολοκληρώθηκε η διάσπαση της Νηρεύς με απόσχιση του κλάδου παραγωγής γόνου και ιχθύων Β. Εύβοιας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας κατά 100% θυγατρικής.

Η νέα εταιρεία θα φέρει την επωνυμία «Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας Μ.Α.Ε.», με ΓΕΜΗ 153052801000, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Πηγή: naftemporiki.gr