Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ενεργειακά και λατομεία

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ενεργειακά και λατομεία

Κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Κοινοτική Οδηγία 2013/30.

Με το ίδιο νομοσχέδιο διασφαλίζονται οι πόροι της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων), προβλέπεται η άμεση στελέχωσή της με αποσπάσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λαμβάνονται μέτρα για την προετοιμασία του διαγωνισμού για την παραχώρηση του κοιτάσματος Νότιας Καβάλας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου.

Επίσης, παρατείνεται για πέντε χρόνια η δυνατότητα καθορισμού λατομικών περιοχών, που λήγει τον Αύγουστο, προκειμένου όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της αγοράς με αδρανή υλικά, ενώ ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας των λατομείων.

Με άλλες διατάξεις, κωδικοποιείται η νομοθεσία για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και καταργείται η διαδικασία της κατάρτισης και των εξετάσεων για τους μηχανικούς που θέλουν να κάνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις.