Ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ για τις συσκευασίες, που έχει σχεδιαστεί για να καταστείλει την αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη, πρόκειται να προκαλέσει τριβές, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες της ΕΕ διαμορφώνουν τις θέσεις τους.

Η θέσπιση συστημάτων συλλογής αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας. Όμως, ενώ ορισμένα είδη, όπως τα γυάλινα ή πλαστικά μπουκάλια, υποστηρίζονται από ειδικά μέτρα συλλογής, όπως τα συστήματα επιστροφών με εγγύηση, αυτό δεν ισχύει για όλες τις συσκευασίες.

Η πρόταση της Κομισιόν είναι «άδικη», δήλωσε η Annick Carpentier από τη Συμμαχία για τα χαρτοκιβώτια ποτών και το περιβάλλον (ACE), η οποία ζητά ξεχωριστό στόχο συλλογής για τις χάρτινες συσκευασίες.

Πράγματι, ορισμένες συσκευασίες ενδέχεται να απαγορευθούν από την αγορά της ΕΕ, εάν δεν ανακυκλώνονται έως το 2035, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Επιτροπής. Ωστόσο, η συλλογή -ένα ζωτικό στοιχείο για την αύξηση της ανακύκλωσης- παραμένει στα χέρια των χωρών της ΕΕ.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η συλλογή είναι το σημείο συμφόρησης και όλοι γνωρίζουμε ότι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες χώρες, η συλλογή είναι πολύ χαμηλή για ορισμένες συσκευασίες», δήλωσε η ίδια στη EURACTIV. «Αυτό περιλαμβάνει τα χαρτοκιβώτια ποτών, παρά τις δικές μας προσπάθειες ως βιομηχανία», πρόσθεσε.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο (EEB) και η Zero Waste Europe, δήλωσαν στη EURACTIV ότι θα ήταν ανοιχτές σε ξεχωριστούς στόχους συλλογής.