Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εδάφους θέλει να προωθήσει η Κομισιόν

Σε δημόσιο διάλογο καλεί τους πολίτες

Τους πολίτες της ΕΕ, από τους αγρότες μέχρι τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, καλεί η Κομισιόν να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για τη θέσπιση νόμου για την υγεία του ευρωπαϊκού εδάφους. Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται διαδικτυακά στην επίσημη σελίδα της Επιτροπής, έως και τις 24 Οκτωβρίου 2022, σε συνέχεια της ευρωπαϊκής ειδικής στρατηγικής για τα εδάφη, όπως εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Ουσιαστικά, η στρατηγική που εγκρίθηκε τότε περιγράφει τους στόχους της Ένωσης έως και το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των ευρωπαϊκών εδαφών.

«Τα εδάφη είναι το θεμέλιο της επισιτιστικής μας ασφάλειας, παρέχοντας το 95% της τροφής που τρώμε», εξηγεί η Κομισιόν. Και προσθέτει: «Τα υγιή εδάφη είναι ζωτικής σημασίας. Παρέχουν πολλές βασικές υπηρεσίες και είναι αναγκαία για την επίτευξη των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ένα ανθεκτικό περιβάλλον».

Στόχος της Επιτροπής είναι να προωθήσει μία νέα νομοθετική πρόταση για την υγεία του εδάφους, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, που θα συμπληρώσει τον νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης και θα εξασφαλίσει συνέργειες με δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.