Νορμανδία: Οι αγρότες ανακυκλώνουν και επαναχρησιμοποιούν τη βιομάζα

Μια βιώσιμη λύση για τη μείωση του κόστους των εισροών

Σε Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας μετατρέπονται τα γεωργικά απόβλητα στην περιοχή της Νορμανδίας, με την προτροπή των ίδιων των αγροτών. Μέσω της δημιουργίας μίας επιχειρησιακής ομάδας, 37 αγρότες συνεργάζονται με μια τοπική γεωργική σχολή, με το γεωργικό επιμελητήριο, καθώς και μια εταιρεία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για τη μετατροπή των γεωργικών αποβλήτων σε βιοαέριο. Χάρη σε αυτήν τη συνεργασία έχει δημιουργηθεί μια συλλογική μονάδα αναερόβιας χώνευσης που παράγει βιομεθάνιο από την τοπική βιομάζα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγρότες διοχετεύουν σε αυτήν υλικά όπως κοπριά, κλαδιά και χόρτα όπου μετατρέπονται σε βιοαέριο και περαιτέρω καθαρίζονται σε βιομεθάνιο. Αυτό το ανανεώσιμο φυσικό αέριο, στη συνέχεια, εγχέεται ξανά στο δίκτυο φυσικού αερίου της πόλης. Επίσης, ένα μέρος των υπολειμμάτων μετατρέπεται σε λίπασμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα χωράφια των αγροτών. Αυτό τους βοηθά να μειώσουν τη χρήση και το κόστος των χημικών λιπασμάτων, τα οποία συμβάλλουν επίσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μία τέτοιου είδους συνεργασία έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τα χημικά στις καλλιέργειες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.