Ο ποταμός Νέστος θέμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικο-υδρολογίας στην Βραζιλία 

Ο ποταμός Νέστος θέμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικο-υδρολογίας στην Βραζιλία 

Προσκεκλημένος από την UNESCO (Έδρα Οικο-υδρολογίας στο Παρίσι), στο Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο «Οικο-υδρολογία για Ασφάλεια στα Υδάτινα Συστήματα και τις Κοινωνίες», στο Ρίο της Βραζιλίας από 20 έως 24 Μαρτίου 2017 ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΑΜΑΘ (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης), Δρ. Μάνος Κουτράκης, Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν όλες στον Ποταμό Νέστο και το Δέλτα του. Η πρώτη ήταν η κύρια προφορική παρουσίαση στην ενότητα των περιβαλλοντικών παροχών των ποταμών και αφορούσε στην χρήση της ιχθυοπανίδας για την εκτίμηση της ελάχιστα απαιτούμενης παροχής από φράγματα σε ποτάμια συστήματα, έρευνα που υλοποιήθηκε στον Νέστο, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Η δεύτερη και η τρίτη ήταν ανηρτημένες εργασίες (πόστερ) και αφορούσαν αφενός την εκτίμηση της Οικολογικής Ποιότητας των υδάτων του Νέστου με τη χρήση της ιχθυοπανίδας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60 και αφετέρου τη σύγκριση διαχειριστικών πρακτικών στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα Νέστου και στα υδάτινα συστήματα της Λίμνης Κάρλας. Όλες οι εργασίες είχαν υλοποιηθεί από ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.