Οδηγίες για την αντιμετώπιση εχθρών σε αχλάδια, μήλα και κυδώνια

Δελτίο προειδοποίησης για προσβολές στα δέντρα μήλων, αχλαδιών και κυδωνιών των πεδινών περιοχών εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

Στο δελτίο αναφέρονται οι πιο πιθανοί εχθροί των συγκεκριμένων δέντρων για αυτή την περίοδο, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές. Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών οι παραγωγοί μπορούν να επέμβουν επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Άμεσα, με ωοκτόνα σκευάσματα.

2. Μέχρι τις 7 Ιουλίου με παρεμποδιστές & βιολογικά σκευάσματα.

3. Από 8 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών οι τρόποι επέμβασης που μπορούν να γίνουν είναι οι προαναφερθέντες 1 και 3.

Το Κέντρο συνιστά στα δέντρα των ορεινών περιοχών να μη γίνει επέμβαση για την καρπόκαψα.

ΨΥΛΛΑ

Το Περιφερειακό Κέντρο Ναυπλίου συμβουλεύει η καταπολέμηση της ψύλλας να γίνει συνδυαστικά με την καρπόκαψα και εφιστά έντονα την προσοχή των παραγωγών στην εναλλαγή των δραστικών ουσιών και στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά με δραστικές ουσίες που επιτρέπεται ο συνδυασμός αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

ΣΕΖΙΑ

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Στις πρώιμες ποικιλίες που ο καρπός είναι επιδεκτικός προσβολής από το έντομο, το Κέντρο συνιστά να ξεκινήσει άμεσα η προστασία έως και τη συγκομιδή.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Απαιτούνται συχνοί έλεγχοι σε οπωρώνες με προσβολές. Υπενθυμίζεται πως ο μύκητας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 24οC αδρανοποιείται.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Επιβάλλεται συνεχής έλεγχος των δενδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών. Όταν αυτές διαπιστώνονται, τότε να λαμβάνονται τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΠΕΔΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ)

Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών οι συνιστώμενες επεμβάσεις είναι οι εξής:

1. Άμεσα, με ωοκτόνα σκευάσματα.

2. Μέχρι τις 7 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα.

3. Από 8 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Τέλος, το Περιφερειακό Κέντρο Ναυπλίου συμβουλεύει να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμώνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και τα ακάρεα που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα, ενώ προτρέπει τους παραγωγούς να διαβάζουν και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.