Οδηγίες αντιμετώπισης ασθενειών κορμού και ριζικού συστήματος σε καστανιά, φιστικιά, καρυδιά

-Διαφήμιση-

Οι ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος στις καλλιέργειες καστανιάς, φιστικιάς και καρυδιάς, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και σε αδυναμία ανανέωσης των δέντρων, λόγω της μακροχρόνιας διατήρησης των μολυσμάτων στο έδαφος. Ως εκ τούτου, η καταπολέμησή τους είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων. Κοινές ασθένειες για τις τρεις καλλιέργειες με κοινά προληπτικά μέτρα είναι η φυτόφθορα και η σηψηρριζία.

Φυτόφθορα

Για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης ασθένειας συνιστώνται τα εξής:

1. Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

2. Εμβολιασμός σε μεγάλο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μη φθάνουν το νερό και οι σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο εμβόλιο.

3. Αποφυγή υγρασίας στη βάση του κορμού:

✱ Η άρδευση πρέπει να γίνεται με σταγόνες. Διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μη βρέχεται ο κορμός.

✱ Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης. Να μη συσσωρεύεται χώμα γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.

✱ Καλή αποστράγγιση του δενδροκομείου.

4. Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις.

5. Επειδή αδιόρατες ρωγμές από ελαφρές παγωνιές του χειμώνα είναι αναπόφευκτες, καλό είναι να γίνεται επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

Αν η εφαρμογή της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός με ένα άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

6. Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους. Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να απαλλάσσονται από χώμα ή ξύλα που βρίσκονται κολλημένα σ’ αυτά.

Σηψηρριζία

Η καταπολέμηση της ασθένειας είναι πολύ δύσκολη, γιατί το παθογόνο βρίσκεται σε μεγάλο βάθος στο έδαφος και είναι προστατευμένο στο εσωτερικό των ριζών. Για αυτό χρειάζεται:

1. Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

2. Καλή αποστράγγιση του εδάφους.

3. Εξαγωγή ριζών προηγούμενων φυτών και διετής καλλιέργεια με σιτηρά πριν από την εγκατάσταση του νέου δενδρώνα.

4. Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους.

5. Στις θέσεις όπου έχουμε απώλεια από σηψηρριζία, απαιτείται εκρίζωση σε βάθος με απομάκρυνση και κάψιμο όλων των ριζών και απολύμανση του λάκκου. Αν δεν είναι δυνατή η απολύμανση, θα πρέπει να μη φυτευτεί άλλο δέντρο για δύο χρόνια τουλάχιστον.

-Διαφήμιση-