Οδηγίες για τις προσβολές βοτρύτη και ευδεμίδας στο αμπέλι

Τεχνικό δελτίο προειδοποιήσεων για την εμφάνιση βοτρύτη και ευδεμίδας στις αμπελοκαλλιέργειες εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τη ΔΑΟΚ Σερρών.

Βοτρύτης

Σύμφωνα με αυτό, στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές στα βόρεια της χώρας, οι αμπελώνες βρίσκονται στο στάδιο του «κλεισίματος» των σταφυλιών. Κατά το στάδιο αυτό θα πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στην αντιμετώπιση του βοτρύτη, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές και αποτελεί την κυριότερη αιτία σήψης των ώριμων σταφυλιών.

Σύμφωνα με το δελτίο, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με καλή διαβροχή πριν από το «κλείσιμο» των σταφυλιών, ώστε το φάρμακο να καλύψει το σύνολο των ραγών, με σκοπό να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο φορτίο της ηρτημένης σοδειάς κατά την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις καλλιέργειες πρέπει να δοθεί στις υγρές περιοχές, καθώς και σε περιπτώσεις πρότερης προσβολής από ωίδιο, ευδεμίδα κ.ά. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες πρέπει να λαμβάνεται κάθε καλλιεργητικό μέτρο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ιδιαίτερα συνεκτικών σταφυλιών, τα οποία δεν είναι εμπορικά προτιμητέα και είναι και πιο επιρρεπή στις προσβολές.

Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει στους παραγωγούς να ψεκάσουν με κατάλληλο και εγκεκριμένο βοτρυδιοκτόνο στο παρόν στάδιο, πετυχαίνοντας την όσο δυνατόν καλύτερη διαβροχή των ραγών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η αντιμετώπιση του ωιδίου, ενώ θα πρέπει οι παραγωγοί να επιβλέπουν σχολαστικά τους αμπελώνες τους για τη διαπίστωση τυχόν άλλων προσβολών. Τέλος, τονίζεται ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής πριν από τη συγκομιδή, ιδιαίτερα στις πρώιμες ποικιλίες.

Ευδεμίδα

Η πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται με μειωμένες συλλήψεις, ενώ το Περιφερειακό Κέντρο αναμένεται άμεσα να εκδώσει διακριτά τεχνικά δελτία προειδοποιήσεων για κάθε αμπελουργική περιοχή, καθώς παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσά τους.