Οδηγίες για την προστασία των αμπελιών από την ευδεμίδα και το ωίδιο

Οδηγίες προστασίας από τις ασθένειες και τους εχθρούς των αμπελιών παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Πιο αναλυτικά, στους νομούς Ηρακλείου – Λασιθίου από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη και στην πρώιμη ζώνη των νομών Χανίων – Ρεθύμνου η 3η πτήση της ευδεμίδας (2η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει.

Στις παραπάνω περιοχές, γενικά, η δραστηριότητα (πτήσεις, ωοτοκίες) εμφανίζεται πιο αυξημένη σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, αλλά παραμένει ακόμα σχετικά χαμηλή. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην 2η καρπόβια γενιά η δραστηριότητα διαφοροποιείται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι και αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση που έγινε στην προηγούμενη γενιά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η έναρξη ψεκασμών για τη 2η καρπόβια γενιά στις μεσοπρώιμες περιοχές των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου για σταφίδα-οινόμπελα συστήνεται να γίνει από 15 έως 18 Ιουλίου, ενώ ο επαναληπτικός ψεκασμός για τη 2η καρπόβια γενιά στις πρώιμες περιοχές των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου για επιτραπέζια να γίνει από 17 έως 18 Ιουλίου.

Μύγα της Μεσογείου

Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κ.λπ.) θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών. Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν από νωρίς τα σταφύλια με τοποθέτηση παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης. Επίσης, στους ψεκασμούς για την ευδεμίδα, που γίνονται κοντά στην ωρίμαση, συστήνεται να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη Μύγα της Μεσογείου.

Ωίδιο

Από το Περιφερειακό Κέντρο υπενθυμίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις από το ωίδιο γίνονται στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλιών, καθώς και στη νέα βλάστηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση). Επίσης, να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.