Οδικά ατυχήματα με αγροτικά μηχανήματα, οι λόγοι και οι τρόποι πρόληψης

Οδικά ατυχήματα με αγροτικά μηχανήματα, οι λόγοι και οι τρόποι πρόληψης

Τους πέντε βασικούς παράγοντες, στους οποίους οφείλεται πάνω από το 80% των τροχαίων ατυχημάτων με αγροτικά μηχανήματα, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA) πριν από λίγες ημέρες. Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη και μείωσή τους.

Η ανατροπή των μηχανημάτων και η λανθασμένη οδική συμπεριφορά των οδηγών με συμβατικά οχήματα, αποτελούν περίπου τις μισές περιπτώσεις των ατυχημάτων. Επιπλέον, η ανάλυση των στοιχείων (σ.σ. ξεκίνησε το 2011 στην Ελβετία από το Ελβετικό Συμβουλευτικό Κέντρο για την Πρόληψη των Ατυχημάτων στη Γεωργία – Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft και αφορά 276 αγροτικά ατυχήματα) δίνει και άλλα σημαντικά, συμπαγή και συγκρίσιμα δεδομένα για τα τροχαία που σχετίζονται με αγροτικά μηχανήματα. Στοιχεία που, σε μεγάλο βαθμό, έλειπαν από την Ευρώπη.

Κατά σειρά σπουδαιότητας, και σύμφωνα με το γράφημα της ανάλυσης, οι πέντε κύριες αιτίες οδικών ατυχημάτων με αγροτικά μηχανήματα είναι: η ανατροπή μηχανημάτων, όπως τα τρακτέρ (24%), η συμπεριφορά των άλλων οδηγών συμβατικών οχημάτων (21%), η κακή ορατότητα των χειριστών (15%), η κακή συντήρηση των μηχανημάτων (13%) και τέλος η συμπεριφορά των ίδιων των οδηγών (11%).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί