Τα οφέλη της τεχνολογίας μεταφέρονται στους αγρότες μέσω των πανεπιστημίων

Ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο τομέας της ευφυούς γεωργίας και ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς να επιχειρούν να μεταφέρουν τα οφέλη της τεχνολογίας στους αγρότες. Με βάση τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Tedx Πάτρας, για τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι μπορούν να συνδυαστούν ώστε να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα.

Ο ένας από τους συμμετέχοντες, Παντελής Μπαρούχας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών – Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ τριών καθηγητών, με έναυσμα τις ερωτήσεις της συντονίστριας.

Συμμετείχαν μαζί μου άλλοι δύο καθηγητές, οι κ.κ. Δρ Χρήστος Αντωνόπουλος, επίκουρος καθηγητής ΗΜΜΥ (ΠΑ.ΠΕΛ.), αναπληρωτής διευθυντής ESDALAB και Δρ Νίκος Πετρέλλης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Προερχόμαστε από διαφορετικούς τομείς και συγκεκριμένα τον γεωπονικό τομέα, την πληροφορική και την ηλεκτρολογία.

Στόχος της συζήτησης ήταν να δούμε πώς οι τρεις αυτοί κλάδοι μπορούν να συγκλίνουν, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες προς όφελος του αγροτικού τομέα και των αγροτών. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτικό τομέα, είναι η διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται από σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας στο χωράφι. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει χώρος συνεργασίας πολλών και διαφορετικών επιστημονικών κλάδων».

Απλοποίηση της τεχνολογίας

Μέχρι και σήμερα, και παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών για τον αγροτικό τομέα σε όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν πειστεί ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στην οικονομία της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον κ. Μπαρούχα. Για τον λόγο αυτόν, τονίζει ο ίδιος, «χρειάζεται να υπάρξει απλοποίηση της τεχνολογίας με τη βοήθεια των τριών αυτών κλάδων για να καταλάβει ο αγρότης τα οφέλη που του προσφέρει η ευφυής γεωργία και η γεωργία ακριβείας».

Εργαστήριο Εδαφολογίας

Τέλος, επισημαίνει ότι η δράση του Εργαστηρίου Εδαφολογίας της Δυτικής Αττικής σε θέματα τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας με τους αγρότες, αλλά και τους τοπικούς φορείς, καθώς συνδέει την πανεπιστημιακή κοινότητα με τις ομάδες παραγωγών και την κοινωνία.