Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές του μήνα ύψους 24 εκατ. ευρώ. Δείτε on line τις πιστώσεις

Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές του μήνα ύψους 24 εκατ. ευρώ. Δείτε on line τις πιστώσεις
-Διαφήμιση-

Σε μια σειρά πληρωμών συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές του μήνα. Εκτός των 8,8 εκατ. ευρώ που αφορούσαν τις πληρωμές εκκρεμοτήτων της εξισωτικής του 2014, οι υπόλοιπες αφορούσαν προγράμματα του ΠΑΑ 2007 – 2013.

Μεταξύ άλλων πληρώθηκαν εκκρεμότητες προγραμμάτων όπως: α) Βελτίωση Παραγωγή και εμπορία μελιού, β) Επιχειρ. Προγραμ. Φρούτων, γ) Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου, δ) Προωθ. Οίνων – Τρίτες Χώρες, ε) Ανειλημμένες Υποχρ. Μ. 123 κλπ.

Εάν θέλετε να δείτε πότε πληρωθήκατε και για κάποιο καθεστώς μεταβείτε στο Σύστημα Δημοσιοποίησης Πληρωμών. 

Στις 06/10/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 11.378.561,40 €

Από τις 03/10/2016 έως τις 05/10/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.327.364,16 €

Στις 30/09/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.390.033,03 €

-Διαφήμιση-