Οι προϋποθέσεις μεταβίβασης και ενεργοποίησης των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Οι προϋποθέσεις μεταβίβασης και ενεργοποίησης των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την μεταβίβαση και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του 2017 εξέδωσε με αφορμή την έναρξη του φετινού ΟΣΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ΔΒΕ “ενεργοποιούνται” μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ σε αποδέκτη ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 €, είναι αναγκαία η απένταξη του προκειμένου να λάβει το > 1.250 € ποσό άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται.

Σε περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των ΔΒΕ από μικρό καλλιεργητή, ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο καθεστώς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί:

  1. Υποβολή σωστής αίτησης με το σωστό υπόδειγμα
  2. Αποφεύγω τη σάρωση κενών σελίδων ή άσχετων με τη μεταβίβαση
  3. Ικανότητα για δικαιοπραξία
  4. Έγκαιρη υποβολή ως 15/05/2017 αν δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
  5. Συμπλήρωση Δ/νσης: δ/νση κατοικίας και όχι εκμετάλλευσης
  6. Οδηγείται στο Εθνικό απόθεμα αριθμός δικαιωμάτων ίσος με τον αριθμό δικαιωμάτων, που δεν ενεργοποιήθηκαν για 2 συνεχόμενα χρόνια (no rotation)
  7. Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής Όσες οι υπογραφές τόσες και οι θεωρήσεις
  8. Αρμόδια αρχή για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο εξωτερικό: Ελληνική πρεσβεία ή Προξενείο.
-Διαφήμιση-