Οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για την ανάκαμψη των Δυτικών Βαλκανίων

Eνα νέο, ολοκληρωμένο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια ενέκρινε πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο στοχεύει στην ώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, στη στήριξη μιας πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ένα αξιοσημείωτο πακέτο επενδύσεων, κινητοποιώντας χρηματοδοτήσεις ύψους έως και 9 δισ. ευρώ για την περιοχή. Θα υποστηρίξει τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη διπλή μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα προσπαθήσει να φέρει την περιοχή πιο κοντά στα πρότυπα της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας τις διαδικασίες ένταξής τους στην κοινότητα.

«Το σχέδιο προσδιορίζει πληθώρα επενδυτικών στοχεύσεων, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, την ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και την επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το επενδυτικό πακέτο θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων από ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή.

«Με το συγκεκριμένο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο στηρίζουμε τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση με δράση, παρέχοντας ισχυρή υποστήριξη για την οικονομική ανάκαμψη και τη μεταρρύθμιση. Για μια σύγχρονη, πιο πράσινη και πιο ευημερούσα περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που θα προσφέρει περισσότερα στους πολίτες της στον δρόμο προς την ΕΕ», ανέφερε σχετικά ο Γιοζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

«Αυτό το σχέδιο μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή των Δυτικών Βαλκανίων σε μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικά περιοχές στον κόσμο», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για τη διεύρυνση, Ολιβιέ Βαρχέλ, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι η εφαρμογή του θα πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.