Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του ΟΣΔΕ 2017 σε ένα γράφημα

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του ΟΣΔΕ 2017 σε ένα γράφημα
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ξεκίνησε χθες Τετάρτη 15 Μαρτίου – σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2017, η οποία καλύπτει την χορήγηση όλων των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού είτε μέσω φορέα υποδοχής της αίτησης, που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Παρασκευή 9η Ιουνίου 2017, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).  

Δείτε αναλυτικά το γράφημα με όλες τις κρίσιμες ημερομηνίες για το φετινό ΟΣΔΕ:

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του ΟΣΔΕ 2017 σε ένα γράφημα

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα