Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ενστάσεων για την Εξισωτική 2019

Με τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Δεκεμβρίου για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων των εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2019, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και ο έλεγχός τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι οι προσφυγές των παραγωγών εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή μπορεί να αφορά:

 Επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας, οπότε η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, οπότε δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των επιτροπών.

 Ένσταση κατά ενός ή περισσότερων κωδικών απόρριψης.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εξέταση των προσφυγών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως σήμερα Παρασκευή 6/12, δεδομένου του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος για πραγματοποίηση πληρωμής εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Μετά την εξέταση των προσφυγών, θα γνωστοποιηθεί η έκδοση των τελικών πινάκων με τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις, μέσω ανακοίνωσης του ΕΦΔ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα γνωστοποιηθεί στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται, μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, σε εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Καρτέλα Αγρότη).