Ολοκληρώνεται η πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ Ιουνίου 2020

Την εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ.

Παράλληλα, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προχωρήσει και σε πληρωμές 2.757 τιμολογίων πληρωτέου ποσού έως 7.999,86 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 55% των παραγωγών εκτός αυτοτιμολόγησης για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον εύκολα και άμεσα να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ. Ήδη, μεγάλος αριθμός παραγωγών αξιοποιώντας την απλοποιημένη διαδικασία έχει συμβληθεί με την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των τιμολογίων που εξοφλήθηκε νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ