Ολοκληρώθηκε η 8η  Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε η 8η  Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

Με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Βραχάτι Κορινθίας, η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κ. Μπαγινέτας και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, των Υπουργείων, των Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι το ΠΑΑ αποτελεί το βασικότερο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη η επιτυχημένη υλοποίηση του να αποτελέσει τη βάση του σχεδιασμού του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ιδιαίτερα ως προς την υιοθέτηση δράσεων για το περιβάλλον και τη κλιματική αλλαγή.

Στην 8η συνεδρίαση καταγράφηκε, μεταξύ άλλων η σημαντική πρόοδος του Προγράμματος καθώς και οι επιδόσεις του σε επίπεδο πληρωμών και κατ’ επέκταση απορρόφησης κοινοτικών πόρων τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις βασικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν πρόσφατα για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση ενεργειών διαβούλευσης και προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ,

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ, A. Bartovic επεσήμανε τη μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου, καθώς και τη μεγάλη σημασία των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του ΠΑΑ. Σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος τόνισε ότι κινείται στο μέσο όρο της ΕΕ, με πολύ καλές επιδόσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν στη βάση του υφιστάμενου σχεδιασμού των μέτρων και τα επόμενα έτη μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη συνέχισης των διαδικασιών για τον έγκαιρο σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ.  

Στις ικανοποιητικές επιδόσεις υλοποίησης του ΠΑΑ αναφέρθηκε επίσης και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού  ΕΣΠΑ 2014-2020, Ι. Φίρμπας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της ενημερώθηκαν, μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ, σχετικά με :

  • την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, για το οποίο η απορρόφηση ανέρχεται σε 46,53%, επίδοση που θα βελτιωθεί περαιτέρω έως το τέλος του έτους,
  • την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των υπομέτρων 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα και 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές,
  • τις ενέργειες Δικτύωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και
  • την προετοιμασία και σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
    Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με τον ιδρυτικό σκοπό της και την προσέγγιση «τριών επιπέδων» καταπολέμησης της διαφθοράς.