Σχέδια Βελτίωσης: Υπερδιπλάσιες οι αιτήσεις σε σύγκριση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στη Δράση 4.1.5

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 07/07/2023 η διαδικασία υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Μετά και την παράταση που χορηγήθηκε με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λ. Αυγενάκη εκδηλώθηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν 6.901 αιτήσεις στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 704 εκ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 403 εκ. ευρώ περίπου

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις του πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφέρεια παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια

Αριθμός Αιτήσεων

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη

Προϋπολογισμός πρόσκλησης

Αν. Μακεδονία & Θράκη

         489

         34.981.398

                     17.200.000

Αττικής

           75

           3.726.837

                       2.760.000

Βορείου Αιγαίου

         412

         21.966.536

                       9.940.000

Δυτικής Ελλάδας

         696

         42.325.875

                     18.050.000

Δυτικής Μακεδονίας

         550

         34.846.631

                     16.760.000

Ηπείρου

         332

         20.681.744

                       8.520.000

Θεσσαλίας

         601

         37.320.259

                     18.760.000

Ιονίων Νήσων

           76

           3.379.459

                       2.560.000

Κεντρικής Μακεδονίας

     1.270

         79.005.183

                     33.660.000

Κρήτης

         776

         44.907.008

                     18.170.000

Νοτίου Αιγαίου

         143

           9.025.782

                       3.780.000

Πελοποννήσου

         805

         35.695.223

                     16.690.000

Στερεάς Ελλάδας

         676

         35.523.451

                     13.150.000

Γενικό Άθροισμα

     6.901

       403.385.384

                   180.000.000

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε σχετικά:

«Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης καταδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική που υπάρχει στον πρωτογενή μας τομέα, για επενδύσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών μας εκμεταλλεύσεων, στον εκσυγχρονισμό και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου. Τις προσπάθειες αυτές υποστηρίζουμε έμπρακτα με σημαντικούς πόρους από την ΚΑΠ, μέσα από ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού μας συστήματος.

Θέλω να τονίσω ότι στο κέντρο της πολιτικής μας, είναι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο μελισσοκόμος, κάθε μικρή ομάδας παραγωγών, κάθε επαγγελματίας που αναζητά τρόπο, εργαλεία και ευκαιρίες να πάει πιο μπροστά».