Ολοκληρώθηκε η πώληση της ΔΕΣΦΑ – «Για την ΕΛΠΕ είναι μια σημαντική συναλλαγή», λέει ο Γιώργος Αλεξόπουλος

Ολοκληρώθηκε η πώληση της ΔΕΣΦΑ - «Για την ΕΛΠΕ είναι μια σημαντική συναλλαγή», λέει ο Γιώργος Αλεξόπουλος
-Διαφήμιση-

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), στην εταιρεία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», η οποία αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., με παράλληλη είσπραξη του συνολικού τιμήματος €535 εκατ.

Η αναλογία του τιμήματος για την Εταιρεία ανέρχεται στα €283,7 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πώλησης του 66% των μετοχών της ΔΕΣΦΑ από τους δύο πωλητές μετόχους, το ΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού και τον Απρίλιο του 2018 -έπειτα από δυο γύρους κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών – ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.». Έπειτα από τον επιτυχή προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταβίβασης στις 20 Ιουλίου 2018. Εν συνεχεία, ελήφθησαν όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές ρυθμιστικές αρχές για το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του για τη βέλτιστη αξιοποίηση συμμετοχών που δεν εντάσσονται στις βασικές του δραστηριότητες.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου κ. Γιώργος Αλεξόπουλος«για την ΕΛΠΕ είναι μια σημαντική συναλλαγή, καθώς εστιάζει πλέον στον εμπορικό τομέα τις δραστηριότητές της στον κλάδο του Φυσικού Αερίου».

Υπογράμμισε επιπλέον, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης θα ενισχύσει την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας απομόχλευσης του ισολογισμού της ΕΛΠΕ.

O Nicola Battilana νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

Ο κ. Nicola Battilana από την SENFLUGA, τη νέα εταιρεία η οποία εκπροσωπεί την κοινοπραξία των εταιρειών SNAM, FLUXYS και ENAGAS, οι οποίες κατέχουν πλέον το 66% του Διαχειριστή αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, ανακοινώθηκε σήμερα από την εταιρεία.

“Ο ΔΕΣΦΑ περνά πλέον σε μια νέα εποχή, ενδυναμώνοντας τη θέση του στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τη διαφοροποίηση των προμηθειών και το άνοιγμα νέων δρόμων για το φυσικό αέριο έχοντας ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης ως κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Battilana, έχει υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις της εταιρείας SNAM και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταφοράς αερίου. Ο κ. Σωτήριος Νίκας, τέως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αποχωρεί ύστερα από 25ετή προϋπηρεσία στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

-Διαφήμιση-