Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για τη βιωσιμότητα της αιγοπροβατοτροφίας του ΑΠΘ

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για τη βιωσιμότητα της αιγοπροβατοτροφίας του ΑΠΘ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου με τίτλο «Καινοτομίες και πιλοτικές δράσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της αιγοπροβατοτροφίας» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe – Καινοτομία για Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρώπη), το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις 13 -15 Ιανουαρίου 2020, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων αντιπροσώπων από ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς αιγοπροβατοτρόφων από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία).

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου iSAGE σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, καθώς και της ενσωμάτωσης καινοτομιών στην αλυσίδα αξίας της αιγοπροβατοτροφίας.

Στο συνέδριο παρέστη και ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο οποίος, μιλώντας στην ομάδα των προσκεκλημένων συνέδρων, τόνισε τη σημασία που δίνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και τη στήριξη που προσφέρει σε δράσεις σχετικές με τον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Από την πλευρά της Πολιτείας παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Δημήτριος Μελάς, ο οποίος σε εισήγησή του ανέλυσε τη σημασία της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την αιγοπροβατοτροφία.