Ομάδα εργασίας της ΠΟΓΕΔΥ για την ΚΑΠ

Ομάδα εργασίας της ΠΟΓΕΔΥ για την ΚΑΠ
-Διαφήμιση-

Ενιαμελή επιτροπή για την προεργασία των θέσεων της ΠΟΓΕΔΥ σχετικά με την νέα ΚΑΠ συνέστησε – σύμφωνα με ανακοίνωση της – η οργάνωση. Αναλυτικά σε ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει:

«Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Υπ.Α.Α.Τ. για την επόμενη περίοδο της Κ.Α.Π. αλλά και της ενημέρωσης που έγινε σε αντιπροσωπεία της ΠΟΓΕΔΥ από τον αρμόδιο Γεν. Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ. και υπηρεσιακούς παράγοντες, η Ομοσπονδία έχει προχωρήσει στην σύσταση ομάδας εργασίας από τους παρακάτω Συναδέλφους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αμαξόπουλος Ιωάννης

Δ.Α.Ο. Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Γκοτσόπουλος Διονύσιος

Δ.Α.Ο.Κ. Αχαΐας

Καράμπελα Θεοδώρα

Υπ.Α.Α.Τ. / Μ.Ε.Α. Βρυξέλλες

Κυριακόπουλος Νεκτάριος

Τ.Α.Α.Ε. Δράμας

Κωστής Δημήτριος

Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας

Λιακατάς Αθανάσιος

Δ.Α.Ο.Κ. Λάρισας

Μηλιάδου Δέσποινα

Δ.Α.Ο.Αλ. Θεσσαλονίκης

Μπουσίου Ευφροσύνη

Υπ.Α.Α.Τ. / Κεντρική Υπηρεσία

Ρούκος Χρήστος

Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ιωαννίνων

Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο Συνάδελφος Ρούκος Χρήστος. Η επιτροπή θα προτείνει προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τις θέσεις του γεωτεχνικού δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος για  την ΚΑΠ μετά το 2020 από το  πρίσμα αυτών που καλούνται να εισηγηθούν τις τελικές αποφάσεις για την δομή της ΚΑΠ αλλά και αυτών που καλούνται να εφαρμόσουν τον προγραμματισμό. Ακόμη θα εισηγηθεί τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για την δομή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ΚΑΠ.

Καλούνται οι Συνάδελφοι να έρχονται σε επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής για οποιαδήποτε πρόταση θεωρούν ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο της Ομοσπονδίας. Οι θέσεις οι οποίες θα προκύψουν θα απηχούν την επίσημη αποκλειστική πρόταση των γεωτεχνικών του δημοσίου.

Από την ΠΟΓΕΔΥ»

-Διαφήμιση-