Ομόφωνια για άμεση προκήρυξη: Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η απόφαση για τη Συμβουλευτική

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 28/2/2020, μετά από μια εξαντλητική συζήτηση επτά εβδομάδων, το αφιέρωμα στη Συμβουλευτική στον χώρο της γεωργίας και το περίφημο πια Μέτρο 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι πτυχές του προβλήματος από πανεπιστημιακούς των Γεωτεχνικών Σχολών, εκπροσώπους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, αγρότες και συνεταιριστές, εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις COPA & COGECA, εκπροσώπους των μεγαλύτερων γραφείων Συμβουλευτικής της χώρας στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο, τη σημερινή πολιτική ηγεσία, όπως επίσης και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ (το ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25 δεν απάντησαν).

Για να εξασφαλιστεί –μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στη νέα μεταμνημονιακή περίοδο– η ανταγωνιστικότητα και η μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα μας, για να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις παραμονής των σημερινών αγροτών στην υφιστάμενη δραστηριοποίησή τους και κυρίως προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα, αλλά και για να διατηρηθεί η ζωή στη ύπαιθρο της χώρας, καθίστανται –συσσωρευτικά με άλλα, προφανώς γενικότερα μέτρα– αναγκαιότητες τα εξής:

✱ Να πρωτοπορήσει η χώρα στην εξελισσόμενη 4η Γεωργική Επανάσταση (στο πλαίσιο της αντίστοιχης Βιομηχανικής), με την ψηφιοποίηση της γεωργίας και την εισαγωγή των τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το εύρος της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

✱ Να εφαρμοστεί άμεσα ο συνδυασμός υποδομών και συμβουλευτικής μέσω της ευφυούς γεωργίας, ώστε να έχουμε παραγωγές αγροτικών προϊόντων αυξημένης αποδοτικότητας, μειωμένου κόστους παραγωγής και αυξημένης κερδοφορίας, πιστοποιημένης ποιότητας και ασφάλειας, μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 Να προετοιμαστεί η χώρα μέσω του Εθνικού Σχεδίου και της ψηφιοποίησης της γεωργίας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ, ώστε να διασφαλιστούν στο 100% οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι της επόμενης εξαετίας προς όφελος της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος.

 Να πραγματοποιηθεί οργανωμένη διαφανής αξιοποίηση της διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης και των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας μέσω ενός θεσμοθετημένου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο θα είναι ικανό να διαχειρίζεται τη Συμβουλευτική με ολιστικό και, ταυτόχρονα, προσωποποιημένο ποσοτικό παραγόμενο αποτέλεσμα στον αγρό ή στον στάβλο. Να γίνει ένα εύκολα χρησιμοποιούμενο και αποτελεσματικό, με αποδεκτή –ανάλογη της ποιότητας και του αποτελέσματός της– οικονομική επιβάρυνση, απαραίτητο εργαλείο για τον παραγωγό.

 Στα πρώτα βήματά της, η Συμβουλευτική και η ψηφιοποίηση της γεωργίας θα πρέπει να γίνουν βασικά πιλοτικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του αγρότη, ώστε να πείθεται από το πρακτικό του αποτελέσματός τους, και να τα αγκαλιάζει. Το σχετικό Μέτρο 2 μπορεί να αποτελέσει, τη στιγμή αυτή, το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να μπουν σε αυτό το πνεύμα, και κυρίως να αποτελέσει το προαπαιτούμενο εφαρμογής των μέτρων του επόμενου ΠΑΑ. Καμία σκέψη για περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του.

Τι νέο προέκυψε εν τω μεταξύ…

Κατόπιν της σχετικής συζήτησης που αναπτύχθηκε και της προφανούς πίεσης που ασκήθηκε εξ αυτής, φαίνεται πως κάτι κινήθηκε στην Πλατεία Βάθη:

 Υπήρξε κινητικότητα, με επαφές και συνεδριάσεις συσταθείσας προς τούτο επιτροπής και υπηρεσιακών παραγόντων σε μια κατεύθυνση να ξεμπλοκαριστούν τα πράγματα, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο.

 Ο ΕΛΓΟ, παρά τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευση του Εκπαιδευτικού Υλικού κατάρτισης των Γεωργικών Συμβούλων, ως προαπαιτούμενο της πιστοποίησής τους στο σχετικό Μητρώο, ανακοίνωσε την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους και καθόρισε το χρονοδιάγραμμα λήξης του.

 Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έκδοση της γνωμοδότησής του στο σχετικό ερώτημα για τη διαδικασία προκήρυξης του Μέτρου και όλες φέρνουν το θεσμικό όργανο να μην υποκύπτει σε «υπόγειες πιέσεις» που εξελίχθηκαν, αλλά να προκρίνει τη λύση της διαγωνιστικής διαδικασίας.