Με online παρακολούθηση η πορεία του Στρατηγικού Σχεδίου από τις Βρυξέλλες

Εναν ψηφιακό πίνακα ελέγχου, ο οποίος παρουσιάζει τους στόχους που θέτει κάθε κράτος-μέλος στο εγκεκριμένο Στρατηγικό του Σχέδιο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, έχει λανσάρει τις τελευταίες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως εξηγεί η Κομισιόν, στον διαδραστικό αυτόν πίνακα «οι χρήστες μπορούν να μάθουν, για παράδειγμα, σχετικά με τον προγραμματισμένο αριθμό νέων αγροτών που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ κατά την περίοδο 2023-2027, το μερίδιο της γεωργικής έκτασης που υποστηρίζεται από την ΚΑΠ για τη βιολογική γεωργία ή τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας γεωργίας».

Κάθε Στρατηγικό Σχέδιο συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της κάθε χώρας. «Αυτές οι παρεμβάσεις αποδίδουν απτά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ, ενώ συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», τονίζει η Κομισιόν.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Απόδοσης (Performance Monitoring and Evaluation Framework – PMEF) 2023-2027 αποτελεί το κοινό πλαίσιο που θέτει η Επιτροπή για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων υλοποίησης των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ 2023-2027.

Αποτελεί την κοινή βάση για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ, καθώς και για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ με βάση έξι κριτήρια αξιολόγησης:

✱ Αποτελεσματικότητα.

✱ Αποδοτικότητα.

✱ Συνοχή.

✱ Συνάφεια.

✱ Προστιθέμενη αξία της ΕΕ.

✱ Επιπτώσεις.

Δείκτες επιδόσεων

Το PMEF μετατοπίζει την εστίαση της πολιτικής από τη συμμόρφωση προς τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Αυτό το νέο μοντέλο υλοποίησης βάσει επιδόσεων χρησιμοποιεί ένα σύνολο κοινών δεικτών επιδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τρία είδη δεικτών:

✱ Δείκτες εκροών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ΚΑΠ.

✱ Δείκτες αποτελεσμάτων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης ως προς την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων.

✱ Δείκτες πλαισίου και επιπτώσεων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων πολιτικής σε σχέση με τους στόχους της ΚΑΠ.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Η νομοθεσία της ΚΑΠ περιλαμβάνει 44 δείκτες αποτελεσμάτων, που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους. Για παράδειγμα, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το Στρατηγικό Σχέδιο ήταν επιτυχές στην προσέλκυση και στη στήριξη νέων αγροτών, ο στόχος που τέθηκε και θα επανεξεταστεί θα είναι ο αριθμός των νέων αγροτών που θα επωφεληθούν από την ενίσχυση εγκατάστασης κατά την περίοδο 2023-2027. Η παρακολούθηση του στόχου, συγκρίνοντας την αξία που επιτυγχάνεται κάθε χρόνο, επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου προς τον τελικό στόχο. Μετά την ετήσια πρόοδο της εφαρμογής της ΚΑΠ, θα υποδεικνύεται εάν η ΚΑΠ βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό θα γίνει δημόσια και με διαφανή τρόπο, χάρη στον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται και οι 44 στόχοι σε κάθε Στρατηγικό Σχέδιο. Ο σχεδιασμός των στόχων εξαρτάται από τις ανάγκες και τα προγραμματισμένα μέτρα που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η κάλυψη ή η υιοθέτηση δράσεων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ εκφράζεται συνήθως σε εκτάσεις ή δικαιούχους.

Οι 37 Δείκτες Output (Εκροών) και οι 44 Δείκτες Result (Αποτελέσματος) θα πρέπει να αποστέλλονται στην Κομισιόν στις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους (μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, Αποστολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Σχέδιο Αξιολόγησης από κάθε κράτος-μέλος

Την περίοδο 2023-2029, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν δύο τύπους αξιολογήσεων:

✱ Κατά την «περίοδο υλοποίησης» (2023-2029).

✱ «Εκ των υστέρων» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο αναφοράς που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν το Στρατηγικό τους Σχέδιο. Περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις τόσο κατά την περίοδο υλοποίησης 2023-2029 όσο και για την εκ των υστέρων αξιολόγηση το 2031.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2022/14751 και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κεφάλαια:

1. Στόχοι και ανάγκες.

2. Διακυβέρνηση και συντονισμός.

3. Χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων.

4. Χρονοδιάγραμμα.

5. Δεδομένα και πληροφορίες.

6. Επικοινωνία και παρακολούθηση.

7. Πόροι, τεχνική υποστήριξη και δημιουργία ικανοτήτων.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο εντός ενός έτους από την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Σύμφωνα με το Κανονισμό, η Επιτροπή Παρακολούθησης διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αξιολόγησης και τις τροποποιήσεις του και εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.