ΟΠΕΚΑ: Αυτά είναι τα επιδόματα που πληρώνονται στις 28 Απριλίου

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 28 Απριλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 274.649 – Ποσό 33.187.812 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 202.258 – Ποσό 42.074.213 ευρώ
 • Αναπηρικά, δικαιούχοι 177.078 – Ποσό 75.645.046 ευρώ
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 713 – Ποσό 211.534 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.852 – Ποσό 206.435 ευρώ
 • Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.319 – Ποσό 5.972.341 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 19.342 – Ποσό 6.574.026 ευρώ
 • Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 123 – Ποσό 92.208 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.244 – Ποσό 11.294.000 ευρώ
 • Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 5 – Ποσό 2.400 ευρώ
 • Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.204 – Ποσό 181.179 ευρώ
 • Προστατευόμενα τέκνα θανούντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 – Ποσό 5000 ευρώ
 • Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 281 – Ποσό 124.896 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 512 – Ποσό 250.336ευρώ
 • Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 64 – Ποσό 7.008 ευρώ
 • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού ποσό 15.522 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων, 710.073

Σύνολο καταβολών, 175.571.090 ευρώ»