ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είναι χαμένα τα 88 εκατ.» δηλώνει ο Οργανισμός και περνάει στην αντεπίθεση

Με την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης αναμένεται να καταβληθούν τα 88 εκατ. ευρώ, για τα οποία κατηγορείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «εξαφάνισε» από την πληρωμή της προκαταβολής. Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι τα χρήματα «δεν είναι χαμένα» και μιλά για εσφαλμένες εντυπώσεις που έχουν καλλιεργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τι συμβαίνει ακριβώς; Όπως επαναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027, ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη για το πρώτο έτος, 2023, είναι 829.567.104 ευρώ.

«Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε εξ ολοκλήρου σε δικαιώματα και στις τρεις αγρονομικές ζώνες ΠΕ1-Βοσκότοποι, ΠΕ2-Αροτραίες, ΠΕ3-Δενδρώδεις και με βάση τις αποφάσεις σύγκλισης των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για τη βιωσιμότητα το 2023 κατανεμήθηκαν 4.194.084,19 δικαιώματα αξίας 829.240.160,92 ευρώ», διευκρινίζει ο Οργανισμός. Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 653.359 αιτήσεις από παραγωγούς, από τους οποίους μόνο οι 585.853 αιτήθηκαν ενεργοποίηση κατεχόμενων δικαιωμάτων 4.023.211 εκταρίων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Η αιτηθείσα από αυτούς αξία ενεργοποίησης δικαιωμάτων είναι συνολικής αξίας 796.232.442,24 ευρώ και για τις τρεις αγρονομικές ζώνες.

Οι υπόλοιποι παραγωγοί

«Οι υπόλοιποι 67.506 παραγωγοί που υπέβαλαν αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 δεν ήταν κάτοχοι δικαιωμάτων τη στιγμή του υπολογισμού της προκαταβολής, διότι είτε αναμένουν μεταβίβαση δικαιωμάτων, είτε κατανομή από το Εθνικό Απόθεμα, διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο και για αυτόν τον λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν στην επεξεργασία της πληρωμής της προκαταβολής του Οκτωβρίου 2023», εξηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον αριθμό των 585.853 δικαιούχων παραγωγών, που αντιστοιχούν σε 4.023.211 εκτατικά δικαιώματα στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες και των οποίων η αξία είναι 796.232.442,24 ευρώ, κατά την επεξεργασία προέκυψαν:

✱ Η δηλωθείσα έκταση του συνόλου των αγροτεμαχίων των 585.853 παραγωγών δεν κάλυπτε, όπως κάθε χρονιά, το σύνολο των δικαιωμάτων και υπολειπόταν. Η έκταση ανερχόταν συνολικά σε 3.835.821 εκτάρια επιλέξιμων αγροτεμαχίων, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ενεργοποίησης 759.783.129,60 ευρώ.

✱ Η δηλωθείσα αυτή έκταση, μετά την ενσωμάτωση των ελέγχων επιλεξιμότητας, προσδιορίστηκε και υπολογίστηκε στα 3.751.645,48 εκτάρια αξίας 741.937.077,71 ευρώ.

Προσδιορισμένη η διαφορά

«Επομένως, η διαφορά των 88 εκατ. ευρώ, που υπολογίζεται από την αφαίρεση των 829.240.160,92 ευρώ του προϋπολογισμού μείον τα 741.937.077,71 ευρώ που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια που συμμετείχαν στην πληρωμή, είναι σαφέστατα προσδιορισμένη και δεν είναι χαμένη, απαντά στους επικριτές του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και εξηγεί ότι με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων, την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο 2023, τις διορθώσεις προφανών σφαλμάτων και του monitoring, τα υπόλοιπα 88 εκατ. ευρώ θα ενσωματωθούν στην εξόφληση, εκτός εκείνων των περιπτώσεων παραγωγών-κατόχων δικαιωμάτων που δεν υπέβαλαν ΟΣΔΕ το 2023 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα.