ΟΠΕΚΕΠΕ, Διαγωνισμός 2022-2023: Ποιος χαίρεται στην αναμπουμπούλα;

✱ Φως σε µια σκοτεινή ιστορία ✱ Έξι απευθείας αναθέσεις µε πολλά ερωτήµατα ✱ Φωτογραφικοί όροι συµφερόντων ✱ Σοβαρές ευθύνες στον πρόεδρο και στον υπουργό

Με τις καταστροφικές πυρκαγιές να έχουν ρίξει όλη τη χώρα σε μια κατάσταση συναγερμού, αλλά και ανησυχίας, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους, με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη και με την πανδημία να επιμένει, είναι δέκα και εκατό φορές πιο αναγκαίο όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή κάθε διαγωνισμός οργανισμού ή υπουργείου να διακρίνεται από κρυστάλλινη διαύγεια.

Να μην προκαλεί υποψίες ότι κάποιοι «λύκοι» εκμεταλλεύονται την αναμπουμπούλα για να μοιραστούν, ή να μοιράσουν, ευρωπαϊκό και δημόσιο χρήμα, με αδιαφανείς διαδικασίες και προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων και ομάδων. Πολύ περισσότερο που στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και να εισρέουν στη χώρα ευρωπαϊκά κεφάλαια για αναστήλωση της οικονομίας. Ουαί και αλίμονο, αν αυτή η κρίσιμη διαδικασία στιγματιστεί από πρακτικές άλλων εποχών, που οδήγησαν την Ελλάδα σε χρεοκοπία.

Δυστυχώς, όλα αυτά δεν φαίνεται να τα λαμβάνουν υπόψη τόσο ο πρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και ο αρμόδιος υπουργός. Έξι απευθείας αναθέσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, για τη διατύπωση των όρων και των προϋποθέσεων του διαγωνισμού 2022-2023 του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ η κάθε μία, ώστε να μην ξεπερνά το νόμιμο όριο.

Τα παραπάνω δίνουν εξαρχής την εντύπωση ότι δεν έχουν στόχο τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ομαλή και γρήγορη πληρωμή 2,3 δισ. στους αγρότες κατ’ έτος, αλλά τα συμφέροντα μιας ομάδας που δεν διαθέτει καμία τεχνογνωσία και καμία εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Κι αυτό που κρύβεται από πίσω δεν είναι παρά η ανάθεση σε αυτή, με προφανώς και σκοπίμως αδιαφανή μέσα, της ψηφιοποίησης του αγροδιατροφικού τομέα, της παραγωγής τηλεμετρικών σταθμών, της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Εξι απευθείας αναθέσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, για τη διατύπωση των όρων και των προϋποθέσεων του διαγωνισμού 2022-2023 του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ η κάθε μία, ώστε να μην ξεπερνά το νόμιμο όριο

Πιο συγκεκριμένα, η Διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έργο των αγροτικών επιδοτήσεων των ετών 2022-2023, η οποία, σημειωτέον, αναρτήθηκε στη Διαύγεια μέσα στον Αύγουστο (στις 5/8/2021) και λίγες μόνο μέρες μετά την απευθείας ανάθεση έργων που συνδέονται άμεσα ή/και ενδεχομένως εμπεριέχονται στο αντικείμενο αυτής, απέχει πολύ από την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε ο Οργανισμός, δηλαδή τον έλεγχο και τις πληρωμές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τους αγρότες.

ΘΕΜΑ

Ημερομηνία

Ανατιθέμενος

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού και προδιαγραφών για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

19/4/2021

Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

20.000,00 €

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη μελέτη και μετάπτωση υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε GEOSERVER και εγκατάσταση αυτού σε δημόσιο νέφος επιλογής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5/5/2021

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ – Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

20.000,00 €

Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μετάπτωσης των δεδομένων 2018-2019-2020-2021 σε PostgresSQL και των γεωχωρικών δεδομένων σε PostGIS και εγκατάστασή τους σε δημόσιο νέφος επιλογής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

25/5/2021

Modus

20.000,00 €

Μελέτη για τη μετάπτωση τόσο των χωρικών δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων όσο και των χωρικών δεδομένων όπως αποτυπώνονται στις ΕΑΕ έτους 2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ σε GEOSERVER.

7/6/2021

Netbull

20.000,00 €

Υπηρεσίες εγκατάστασης και χρήσης GEOSERVER σε δημόσιο νέφος που θα υποδείξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

20/7/2021

ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ

20.000,00 €

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης σε θέματα Πληροφορικής και Ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

26/7/2021

ΕΟΦΑΡΜ ΙΚΕ

20.000,00 €

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επί σειρά ετών έχει υλοποιήσει και τελειοποιήσει όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα, που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των επιδοτήσεων των δύο βασικών Ταμείων, του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Στηριζόμενος στα συστήματα αυτά, διενεργεί ελέγχους και εκδίδει πληρωμές άνω των 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο για τους αγρότες.

Τα Συστήματα αυτά ομαδοποιούνται στα ακόλουθα:

Πληροφοριακά Συστήματα για την υποστήριξη εργασιών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Α.1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΟΠΣ ΕΑΕ).

Α.2. Εφαρμογή υποστήριξης των συνδεδεμένων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων.

Πληροφοριακά Συστήματα για την υποστήριξη εργασιών Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Β.1. Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση των δράσεων των μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020, του μέτρου 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΠΑΑ 2007-2013, καθώς και του Μέτρου 221 δάσωσης γεωργικών γαιών ΠΑΑ 2007-2013.

Β.2. Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΑΑ 2007-2013 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Β.3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης του Μέτρου 123Α.

Β.4. Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση πληρωμών και διαδικτυακή υποβολή δήλωσης εφαρμογής στη Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων».

Β.5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 2014-2020.

Σύστημα εφαρμογών για την υποστήριξη των καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ.

Γ.1. Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων.

Γ.2. Επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Γ.3. Προώθηση γεωργικών προϊόντων.

Γ.4. Προώθηση οίνων.

Γ.5. Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη-μέλη σχετικά με την προώθηση των οίνων.

Γ.6. Επενδυτικά προγράμματα στον αμπελοοινικό τομέα.

Γ.7. Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα.

Γ.8. Εφοδιασμοί στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους.

Γ.9. Διαχείριση εγγυήσεων και έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγών – εξαγωγών.

Γ.10 Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων (διπλογραφικό) και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών.

Λοιπές υποστηρικτικές εφαρμογές και παρεμπίπτουσες υπηρεσίες. όπως ενδεικτικά Διαχείριση χρηστών, Σύστημα Στατιστικών Στοιχείων, Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Καρτέλα Αγρότη, Εφαρμογή κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων βοσκότοπων, κ.λπ.

Όλα αυτά είναι γνωστά και δεδομένα σε όσους ασχολούνται με το κρίσιμο για τους αγρότες αντικείμενο. Στο συγκεκριμένο, όμως, τεύχος προδιαγραφών της χθεσινής Διακήρυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν εισαχθεί απαιτήσεις για συστήματα που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες του Οργανισμού, όπως η διαχείριση εγγράφων και η παρακολούθηση περιστατικών ασφάλειας που ουδεμία σχέση έχουν με τα κύρια υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα και τους επιχειρησιακούς του στόχους (νέα ΚΑΠ κ.λπ.).

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες οριζόντιες λειτουργίες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κύριο τμήμα του έργου, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η ένταξη, στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), εμπειρίας σε έργα πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών με ψηφιακές υπογραφές και έργα παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας.

Προϋπόθεση ολοφάνερα αδικαιολόγητη και ενδεχομένως φωτογραφική, αφού βάσει του φυσικού αντικειμένου του έργου, και δεδομένου ότι ο Οργανισμός αποβλέπει στη μέγιστη δυνατή διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησής του, θα έπρεπε να ζητείται εμπειρία σε παρεμφερή συστήματα Οργανισμών Πληρωμών.

Εν ολίγοις, για να γίνουμε πιο σαφείς, σε μία Διακήρυξη που αφορά τη συντήρηση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων για την επίτευξη του βασικού στόχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή των ελέγχων και των πληρωμών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τους αγρότες, παρεισφρέουν με τρόπο ύποπτο και προβληματικό «φωτογραφικές» απαιτήσεις που φαίνεται να εξυπηρετούν συγκεκριμένα και άσχετα με το αντικείμενο ιδιωτικά συμφέροντα, όπως:

Η απαίτηση για παροχή έτοιμου εμπορικού λογισμικού διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, η οποία δεν εμφανίζεται καν στο αντικείμενο του έργου, αλλά κάπου «κρυμμένη» μέσα σε «λοιπές» εφαρμογές. Ορίζεται, όμως, ως κριτήριο On-off (!) της επαγγελματικής επάρκειας του προσφέροντος, ενώ ταυτόχρονα περιγράφεται λεπτομερώς και επίσης φωτογραφικά η λειτουργικότητά της στο τεχνικό μέρος, καθιστώντας φανερές τις προθέσεις.

Η απαίτηση για παροχή λογισμικού Security Information and Event Management (SIEM) as a Service για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών ασφάλειας είναι και αυτή «κρυμμένη» στις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας. Υπόψη ότι το λογισμικό αυτό διατίθεται από ελάχιστες και συγκεκριμένες εταιρείες με εξειδίκευση στον τομέα της ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί και αυτό κριτήριο On-off της επαγγελματικής επάρκειας του προσφέροντος και, μάλιστα, ζητείται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν εκτελέσει επιτυχώς δέκα (10) έργα παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας. Αυτό δεν ωθεί απλώς σε υποψίες, αλλά σε βεβαιότητα περί φωτογραφικών διαδικασιών με συγκεκριμένο στόχο.

Βάσει των παραπάνω και εφόσον ο Οργανισμός επιθυμεί την ενσωμάτωση στη λειτουργία του συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, καθώς και λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, θα ήταν λογικό και δόκιμο αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών διαγωνισμών.

Με τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου που αφορά την κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού, όπως επίσης και η διαφάνεια και ακεραιότητα του διαγωνισμού, αφού από το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών δεν θα αποκλείονται οικονομικοί φορείς, που ενώ έχουν εμπειρία σε συναφή έργα δεν θα δύναται να λάβουν μέρος, λόγω της ένταξης στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής απαιτήσεων μη σχετικών με τα αντίστοιχα αντικείμενα. Αν δεν γίνει αυτό, πιστοποιείται με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός υπέρ κάποιων και προφανώς καταδικάζει όλους τους υπόλοιπους.

Αν ισχύει αυτό, τότε θα βαρύνει τόσο τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και τον αρμόδιο υπουργό, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν και δεν πρόκειται να περάσει «εν κρυπτώ».

«ΥΧ»