ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 15/2 ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας και άρσης επικάλυψης

Ο έλεγχος για αιτήματα επιλεξιμότητας και άρσης επικάλυψης από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/202, αναφέρει σχετική εγκύκλιος που υπογράφει ο Πρόεδρος του Οργανισμού Θεοφάνης Πάπας.

Η υπ’ αριθ. 49825/07-08-2020 Εγκύκλιος – εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2020, τροποποιείται ως εξής:

1. Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του σημείου «Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας» τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήματα υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχος από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2021.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 15/02/2021 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης.

Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως τις 28/02/2021.»

2. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου «ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης» τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2021.»

3. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου «ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια», τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήματα Ένταξης σε Περιφέρεια υποβάλλονται έως 31/10/2020, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/02/2021.»

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ