ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσλήψεις 50 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών – Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

 Οι πίνακες αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων όπου προκηρύσσονται θέσεις.

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα των υποψηφίων